Vláda na Islandu povolila lov velryb

Novinka - 20 května, 2008
Komerční lov velryb může na Islandu začít, neboť vláda dala v pondělí souhlas k ulovení 40 kusů plejtváků. Velrybáři žádali povolení na 100 kusů, nakonec se ale dohodli na tomto počtu.

Ulovená velryba v přístavišti Hvalfjrour na Islandu

Rozhodnutí provázely velké spory uvnitř kabinetu a proto přichází s mnohatýdenním zpožděním. Environmentální organizace poukazují na to, že toto rozhodnutí ještě více poškodí hospodářství Islandu, těžce zasažené mezinárodní úvěrovou krizí.

Velrybáři oznámili, že mají v úmyslu zahájit lov co možná nejdříve. „Vše teď bude záležet na počasí, bude-li ale příznivé, začneme lovit již v zítra (úterý ráno),“ sdělil Gunnar Bergmann Jonsson, předseda asociace lovců plejtváků.
Vláda zdůraznila, že rozhodnutí je komerčního charakteru a vychází z místní poptávky po velrybím mase. „Povolili jsme kvótu 40 kusů plejtváků, přibližně stejný počet jako vloni,“řekl islandský komisař velrybářské asociace IWC Stefan Asmundsson.
Jonsson potvrdil, že veškerý loňský úlovek 45 kusů byl prodán a že letos jeho členové doufali v navýšení kvóty až na požadovaných 100 kusů. Letos už je to třetí sezóna poté, co v roce 2006 Island obnovil komerční lov kytovců.
I když se jedná o mnohem nižší počet ulovených zvířat než v Norsku či Japonsku, je jejich lov vnímán velmi kontroverzně. Jednak proto, že Island už jednou upustil od tohoto lovu a také díky tomu, že část veřejnosti v tom vidí jasný rozpor ve vnímání Islanďanů jako nezkaženého a ekologicky uvědomělého, „zeleného“ národa s ryzím vztahem k přírodě.

Greenpeace spolu s dalšími organizacemi doufá, že islandská vláda toto své rozhodnutí přehodnotí. Návrat ke komerčnímu lovu velryb jednoznačně poškodí již tak křehké islandské zadlužené hospodářství, jakož i dobré jméno země. Inflace se v současné době pohybuje nad 11% a úrokové sazby až k 15%. Mnohem větší prospěch by Islandu přinesl turistický sektor, zaměřený na pozorování velryb, který by pomohl překonat toto těžké období. Tato oblast turistického průmyslu přináší zemi mnohamiliónové zisky a vláda by to měla jasně zohlednit.


Zdá se, že za zpožděním vydání rozhodnutí stojí právě tyto obavy některých členů kabinetu, jmenovitě ministra zahraničních věcí. Rozhodnutí je ale v pravomoci ministerstva rybolovu, které nevidí pro přehodnocení žádné ekologické důvody.

Situace ohledně lovu velryb:
Formální výhrady vůči moratoriu IWC, vyhlášení vlastní výjimky
Příklad: Norsko
Vědecký důvod – stát uděluje jednostranné „povolení z vědeckých důvodů“, jakýkoli člen tak může učinit
Příklad: Japonsko
Domorodá tradice – IWC uděluje povolení původním domorodým obyvatelům z důvodu obživy
Příklad: Eskymáci na Aljašce