Zmenšení ploch s geneticky modifikovanými plodinami v EU | Greenpeace Česká republika

Zmenšení ploch s geneticky modifikovanými plodinami v EU

Novinka - 2 října, 2008
Letošní pokles je způsoben francouzským národním zákazem pěstování GM kukuřice, který v lednu vstoupil v platnost. V Evropské unii je ke komerčnímu pěstování povolena jediná geneticky modifikovaná plodina, a to Bt kukuřice MON 810 biotechnologické firmy Monsanto.

Pole s geneticky modifikovanou kukuřicí

Plocha osetá touto plodinou vykázala  v roce 2008 pokles o něco více než 2%, přičemž se na tomto poklesu hlavně podílel zákaz pěstování této GM plodiny ve Francii, která ho zavedla vzhledem ke stále sílícímu odporu veřejnosti ke GMO.
Zpráva, kterou zveřejnila asociace biotechnologického průmyslu EuropaBio 29.září uvádí, že letos byla v EU GM kukuřice pěstována na celkové ploše 107 719 hektarů v sedmi státech Unie oproti loňské rozloze 110 007 hektarů plochy. V roce 2007 byla přitom Francie druhým největším producentem GM kukuřice, jediné v EU povolené k pěstování GM plodiny.

Španělsko zůstává nadále výrazně největším výrobcem GM kukuřice, náleží mu asi 74% celkové rozlohy oseté GM plodinami.
V řadě zemí došlo k nárůstu ploch osetých GM kukuřicí: v Polsku a Rumunsku se plochy zvětšily několikanásobně, na Slovensku se plocha zdvojnásobila a v České republice došlo k nárůstu o 68%, přičemž ČR je druhým největším pěstitelem GM kukuřice v EU.

Bt kukuřice MON 810 zůstává i nadále jedinou GM plodinou schválenou v EU ke komerčnímu pěstování. Povolena byla již před 10 lety.
Zatímco státy jako USA, Kanada či Argentina produkují velké množství GM plodin, Evropané nadále pokračují v debatě ohledně možných přínosů i rizik. Výzkumný ústav podřízený Evropské komisi Joint Research Centre přišel v září s tvrzením, že samotné GM plodiny nemají vliv na lidské zdraví, ale např. studie publikovaná v lednu organizací Friends of the Earth Europe doložila, že pěstování GM plodin vede ke zvýšenému užití pesticidů vzhledem ke vzniku plevelů odolných vůči pesticidům a tím ke zvýšené exposici lidského organismu chemikáliím obsaženým v potravě.

Plocha osetá v EU geneticky modifikovanými plodinami v hektarech v tomto roce

Španělsko: 79,269
Česká republika: 8,380
Rumunsko: 7,146
Portugalsko: 4,851
Německo: 3,173
Polsko: 3,000
Slovensko: 1,900

Celkem: 107,719