Rainbow Warrior naměřil v japonských mořích zvýšenou radiaci

Japonská vláda musí okamžitě začít zjišťovat úroveň kontaminace mořských řas

Novinka - 13 května, 2011
Greenpeace včera vyzvalo japonské úřady, aby urychleně provedly komplexní testování úrovně radioaktivity mořkých řas na pobřeží u Fukušimy. Výsledky kontroly prováděné Greenpeace totiž ukázaly úroveň kontaminace zdaleka přesahující hranice povolených limitů.

„Od 20. května zahájí rybáři podél pobřeží Ibaraki sběr mořských řas určených k veřejné spotřebě. Náš výzkum odhalil značné riziko, že tyto řasy budou kontaminované. Vzorky sedimentů odebrané společností TEPCO, stejně jako naše předběžné výsledky, ukazují, že radioaktivní kontaminace se hromadí v mořském ekosystému, který poskytuje Japonsku čtvrtinu mořských plodů pro domácí spotřebu. Úřady však stále dělají pro ochranu veřejného zdraví velmi málo,“ prohlásila radiační expertka Greenpeace International, Ike Teuling.

Posádka vlajkové lodi Greenpeace Rainbow Warrior při odebírání vzorků vody a řas u pobřeží blízko Fukušimy pro analýzu úrovně kontaminace radioaktivitou. Zleva: Giorgia Monti z Greenpeace Itálie, Sakyo Noda z Greenpeace Japonsko, Tuomas Heikkila (řídí člun), Jacob Namminga.

Vlajková loď Greenpeace Rainbow Warrior zahájila minulý týden odběr vzorků mořských řas podél pobřeží severně a jižně od havarované jaderné elektrárny Fukušima, a to až do vzdálenosti 65 km od pobřeží. První testy 22 vzorků ukázaly značně vysoké úrovně kontaminace radioaktivitou. Deset vzorků vykazovalo kontaminaci vyšší než 10 000 Bq/kg, zatímco oficiální bezpečnostní limity činí 2 000 Bq/kg pro jód 131 a 500 Bq/kg pro cesium 137.

„Pro pobřežní komunity, které se po zemětřesení a vlně tsunami, jež zasáhly Japonsko  11. března, snaží vrátit do normálního života a do práce, kontaminace mořského potravinového řetězce radioaktivitou nadále zhoršuje pokračující tragédii. Je důležité, aby vláda okamžitě začala provádět komplexní výzkum mořského ekosystému v okolí Fukušimy, ochránila zdraví rybářů i ostatních obyvatel a také poskytla plnou náhradu škod lidem postiženým touto i nadále se rozvíjející jadernou katastrofou,“ řekl koordinátor kampaně za ochranu oceánů z Greenpeace, Waka Hanaoka.

Experti Greenpeace právě nyní provádějí podrobnou analýzu ryb, mořské vody a mořských řas, které odebrali v oblastech za 20km hranicí japonských výsostných vod, stejně jako vzorky ryb, měkkýšů, korýšů a mořských řas z pobřeží Fukušimy. Výběr vzorků byl odeslán do nezávislých laboratoří, přičemž výsledky by měly být známy během příštího týdne.