Nebezpečné lahvičky s BPA i přes zákaz stále na trhu

TZ Greenpeace 19/2011

Tisková zpráva - 1 června, 2011
Praha, 1. červen 2011 – Od dnešní půlnoci se v celé Evropské unii nesmějí prodávat kojenecké láhve s obsahem nebezpečného bisfenolu A (BPA). V Česku je však i přes zákaz bez problému seženete – jak v nabídce velkých obchodních řetězců, tak v internetových prodejnách. Odhalila to namátková kontrola, při které dnes Greenpeace v prodeji objevilo desítky polykarbonátových kojeneckých lahví (1) a celou záležitost již proto podstoupilo České obchodní inspekci a informovalo hlavního hygienika ČR.

„Když v prosinci 2010 prohlásil komisař pro zdraví a spotřebitelské záležitosti John Dali, že v polovině roku 2011 nebudou žádné kojenecké lahve v EU obsahovat bisfenol A 1), asi pozapomněl, že členem unie je i ČR,“ říká Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace.

„Nejenže české ministerstvo zdravotnictví se zákazem nesouhlasilo, nepřijalo včas vyhlášku transponující zákaz do českého právního řádu a odmítlo rozšířit zákaz na další produkty pro děti, ze kterých se může BPA uvolňovat. Řada prodejců, které jsme před několika měsíci na zákaz upozornili a vyzvali, ať polykarbonátové lahve s BPA okamžitě stáhnou, je má stále v nabídce,“ (2) doplnil Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

O zákazu BPA rozhodla Evropská komise na sklonku loňského roku, po vytrvalé kampani environmentálních organizací, které upozorňovaly na narůstající počet vědeckých důkazů o nebezpečnosti BPA. V lednu přijatá směrnice (3) zakazuje od března 2011 výrobu, a od června 2011 dovoz a uvádění (4) kojeneckých lahví s obsahem BPA v celé Evropské unii.

Greenpeace proto okamžitě po získání informací, že v ČR se pravděpodobně stále nabízí polykarbonátové kojenecké láhve s nebezpečným BPA (5), předalo České obchodní inspekci veškeré podklady včetně seznamu obchodních řetězců i internetových obchodů, které stále nabízejí polykarbonátové kojenecké láhve.

Bisfenol A je klasifikován jako reprotoxická látka a endokrinní disruptor (látka narušující funkci hormonů) a je spojován s celou řadou zdravotních dopadů – s nárůstem neplodnosti, zvýšeným rizikem onemocnění rakovinou, včetně rakoviny prsu a prostaty, cukrovkou, astmatem a řady dalších chronických či nevratných zdravotních problémů, často již při velmi nízké hladině expozice.

 

 

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR,

Tel.: 608 72 90 71, e-mail:

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace

Tel.: 603 443 140,e-mail:

Poznámky pro editory:

(1) Polykarbonátové láhve doposud vždy obsahovaly BPA, existuje teoretická možnost, že BPA může být v láhvi nahrazeno, například bisfenolem S, nicméně neexistují dostupné informace o existenci takovýchto láhví.

(2) Více zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/BPA_vyzva_prodejcum

(3)Směrnice EU SMĚRNICE KOMISE 2011/8/EU ze dne 28. ledna 2011, kterou se mění směrnice 2002/72/ES, pokud jde o omezení používání bisfenolu A v plastových kojeneckých láhvích.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:026:0011:0014:CS:PDF

Směrnice transponuje do českého právního vyhláška ministerstva zdravotnictví   Vyhláška č. 38/2001 Sb. z 1.5.2011. http://portal.gov.cz/wps/portal/_s.155/701/.cmd/ad/.c/313/.ce/10821/.p/8411/_s.155/701?PC_8411_number1=111/2011&PC_8411_l=111/2011&PC_8411_ps=10#10821

(4)Definice uvádění na trh podle vyjádření Ministerstva zdravotnictví:  "Uvádění na trh" znamená i nabízení výrobku v maloobchodu. Obsah tohoto pojmu se dovozuje z článku 2 bodu 8 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 178/2002, kterým se stanoví obecné zásady a požadavky potravinového práva, zřizuje se Evropský úřad pro bezpečnost potravin a stanoví postupy týkající se bezpečnosti potravin, kde je definováno uvádění na trh takto: „uváděním na trh se rozumí držení potravin nebo krmiv za účelem prodeje, včetně nabízení k prodeji nebo jakékoli jiné formy převodu, zdarma nebo za úplatu, jakož i prodej, distribuce a další formy převodu jako takové."

Témata