"Chcete dýchat kouř z Chvaletic o deset let déle?” ptá se Greenpeace přímo z chladicí věže elektrárny

Tisková zpráva - 3 října, 2016
Chvaletice, 3. října, 2016: V brzkých ranních hodinách dnes po stometrovém žebříku vedoucím na ochoz jedné z chladících věží hnědouhelné elektrárny ve Chvaleticích vyšplhalo jedenáct aktivistů. Chtějí upozornit, že provoz největšího znečišťovatele v Pardubickém kraji má být o mnoho let prodloužen. Dle původních slibů měla být elektrárna odstavena nejpozději v roce 2020 [1], nový majitel - Severní energetická - však chce otravovat vzduch nejméně dalších deset let navíc. Elektřinu z tohoto zdroje přitom Česká republika nepotřebuje - vyváží jí čtyřikrát více, než se v Chvaleticích vůbec vyrobí. [2] Toto závažné rozhodnutí přitom úřady vydaly za zavřenými dveřmi, aniž by měla veřejnost možnost se k němu vyjádřit, a aniž by byly jakkoliv posouzeny jeho vlivy na životní prostředí. [3]

Ing. Robert Hrdina, obyvatel nedalekých Pardubic, který je právě teď na chladicí věži spolu s dobrovolníky Greenpeace, řekl: “O prodloužení provozu elektrárny ve Chvaleticích jsem se dozvěděl prakticky náhodou. Do letošního května jsem žil v domnění, že se elektrárna uzavírá a najednou za našimi zády schválili, že bude otravovat vzduch o deset let déle. Když se v roce 2008 řešila modernizace a prodloužení provozu ve spalovně v Rybitví, mluvili o tom snad všichni Pardubáci i místní politici. Znečištění z chvaletické elektrárny, které je mnohonásbně vyšší, ovšem politici ignorují.”

Proto se zástupci organizace Greenpeace dnes dopoledne vydají na veřejné setkání s hejtmanem Pardubického kraje Martinem Netolickým a umožní mu promluvit přímo s lidmi protestujícími na chladicí věži prostřednictvím on-line přenosu. Zároveň ho vyzvou, aby zaujal jasné stanovisko k současnému prodlužování provozu dvou bloků elektrárny Chvaletice i k budoucnosti zbývajících dvou, o nichž se bude rozhodovat v nadcházejícím volebním období.

Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, řekl: “Považujeme za důležité právě teď, před krajskými volbami, připomenout, že za současný stav může šlendrián či dokonce zlý úmysl krajských úředníků a naprostá lhostejnost a pasivita pana hejtmana a vedení kraje. Ten jako účastník všech správních řízení proti prodlužení provozu elektrárny nehnul ani prstem. Apelujeme na všechny kandidáty do krajského zastupitelstva, aby k budoucnosti největšího znečišťovatele v kraji zaujali jednoznačný a srozumitelný postoj. Občané mají právo ho znát. Brzy se totiž bude rozhodovat i o budoucnosti zbývajících dvou chvaletických bloků.”

Uhelné elektrárny navzdory programům odsíření a odprášení z devadesátých let zůstávají hlavním zdrojem znečištění ovzduší v zemi [4]. I nadále způsobují lidem vážné zdravotní problémy a dokonce jim zkracují život. Z výpočtů vědců z univerzity ve Stuttgartu z roku 2013 vyplývá, že znečištění z Chvaletic způsobuje předčasné úmrtí 80 lidí ročně. [5]

S dosavadní technologií by elektrárna musela kvůli přísnější legislativě ukončit provoz do roku 2020. Její vlastníci, miliardáři Pavel Tykač a Jan Dienstl, proto letos zahájili přestavbu dvou bloků elektrárny. Roční emise by tak sice o něco klesly, celkové znečištění způsobené elektrárnou by však za dalších deset let provozu několikanásobně vzrostlo (viz přiloženou infografiku).

Na chladicí věži se dnes po jedenácté hodině objeví první transparent, o pokračování vzkazu budou moci rozhodnout lidé do zítřka do 13.00 v hlasování na internetové stránce www.nechvaletice.cz . Jedna z možných variant upozorňuje na zdravotní dopady elektrárny, ta druhá pak připomíná, že by měla být co nejdříve definitivně odstavena.

Kromě vyvěšení transparentu chystají dobrovolníci na chladicí věži i další aktivity. Akci mohou lidé v reálném čase sledovat v živých vstupech na facebookovém profilu Greenpeace Česká republika a na webové stránce www.nechvaletice.cz . Zde se také mohou připojit k petici za odstavení obstarožních elektráren, jako jsou právě Chvaletice.

 

Kontakty:

  • Jan Rovenský, vedoucí energetické kampaně Greenpeace ČR, 734 620 844,
  • Lukáš Hrábek, tiskový mluvčí Greenpeace ČR, 603 443 140,
  • Ing. Robert Hrdina, obyvatel Pardubic a spoluzakladatel iniciativy “Zastavme Chvaletice!”, který je nyní na věži:
    V případě, že se chcete spojit s Robertem Hrdinou telefonicky, pošlete nám Vaše telefonní číslo a on se ozve v době, kdy bude moci. Jsme schopní zajistit i přímý přenos obrazu do TV.

 

Poznámky pro editory:

[1] Původní vlastník elektrárny, ČEZ, v souvislosti se spuštěním Temelína opakovaně sliboval, že bude postupně odstavovat své staré uhelné elektrárny. Jednou z nich měly být i Chvaletice. Na svých webových stránkách ČEZ dodnes píše že: “Podobný osud postihne i Elektrárnu Chvaletice, jejíž životnost je plánována jen do roku 2020” (viz zde ). O kus výše na téže stránce o Chvaleticích uvádí “ukončení provozu elektrárny po roce 2015”.

[2] V roce 2014 vyrobila Elektrárna Chvaletice podle své vlastní výroční zprávy celkem 3,91 TWh elektřiny. To odpovídá 24 procentům z čistého vývozu (salda) elektřiny z ČR (tedy z 16,3 TWh) - viz Roční zprávu o provozu ES ČR za rok 2014 .

[3] Poznámka k EIA a postupu úřadů: Občané se nemohli k prodloužení provozu elektrárny nijak vyjádřit - úředníci krajského úřadu i ministerstev se vyhnuli posouzení vlivů rekonstrukce na životní prostředí. Podobný postup krajských úředníků z roku 2014 ve věci Chvaletic přitom nedávno soudy pravomocně označily jako nezákonný a jejich rozhodnutí zrušily (viz zde ).Právní experti z organizace Frank Bold jsou přesvědčeni o nezákonnosti postupu úřadů, a podali proto proti povolením pro rekonstrukci bloků 3 a 4 správní žalobu. Je nicméně velmi pravděpodobné, že rekonstrukce bude dokončena dřív, než soudy stihnou ve věci rozhodnout.

[4] V roce 2013 se na znečištění ovzduší nebezpečným jemným polétovavým prachem (tzv. primárními a sekundárními suspendovanými částic), oxidem siřičitým i oxidy dusíku ze všech sektorů nejsilněji podílela právě veřejná energetika a teplárenství (viz vládní Zprávu o stavu ŽP 2014 , graf 2 na straně 21 nahoře).

[5] Stuttgartští akademici Prof. Rainer Freidrich, Philipp Preiss a Joachim Roos ve své studii „Estimating Health Risks caused by Emissions of Air Pollutants from Coal Fired Power Plants in Europe - Documentation of Methods and Results,“ ze Stuttgartské univerzity spočítali, že v důsledku znečištění z elektrárny Chvaletice dochází v evropské populaci každoročně ke ztrátě 862 let života (YOLL) (viz stranu 42). To odpovídá předčasnému úmrtí 80 lidí ročně. Podle stejné studie způsobují nemoci vyvolané znečištěním z Chvaletic ztrátu 18.210 pracovních dní ročně (WLD). To odpovídá týdenní pracovní neschopnosti 3.642 lidí.