Greenpeace odhalilo dovoz ilegálně vytěženého dřeva z konžského pralesa do ČR

Tisková zpráva - 1 července, 2013
Horní Počaply, Amsterdam, 1.7. 2013 – Ilegálně vytěžené dřevo chráněného stromu wengé označila dnes dopoledne organizace Greenpeace na pozemku dýhárny Danzer v Horních Počaplech. Kmeny pochází z pralesa Demokratické republiky Kongo (DRK). Zároveň Greenpeace předalo důkazy a vyzvalo Ministerstvo zemědělství ČR a Policii ČR, aby v souladu s nařízením EU v oblasti dřeva (EUTR) (1) konaly svou povinnost, kmeny zabavily a případ řádně vyšetřily.

Na kládách je označení, které ukazuje, že byly vytěženy na základě ilegální koncese společnosti Bakri Bois Corporation (BBC) pro těžbu v provincii Equateurm, DRK (2).  

Dřevo bylo 24. dubna vyloženo z lodi Chopin v belgickém přístavu Antverpy, a přestože podle evropského nařízeni v oblasti dřeva nesmí být ilegálně vykácené dřevo uváděno na trh EU, skončilo v dýhárně v Horních Počaplech. Ta patří společnosti Danzer se sídlem ve Švýcarsku. Tato společnost byla nedávno kvůli porušování zákonů v DRK vyloučena z certifikace FSC, která zaručuje, že dřevo je vyprodukované způsoben šetrným k životnímu prostředí a místním komunitám (3).

„Na ilegálně vytěžené dřevo jsme upozornili Ministerstvo zemědělství, které je odpovědné za povinnosti vyplývající z EUTR, a zároveň Policii ČR, aby zajistila na místě důkazy,“ vysvětluje Jan Freidinger a dodává: „Vzhledem k urgentnosti situace a pravděpodobnosti, že ilegální dřevo bude brzy přepracováno na dýhu, označili aktivisté Greenpeace klády stromu wengé přímo na pozemku dýhárny Danzer, kde hodlají vyčkat do příjezdu policie a pracovníků MZe.“

„Vyzýváme české autority, aby se zasadily o řádné dodržování nařízení EUTR. Pokud budou vlády zemí EU i nadále přehlížet nelegální těžbu dřeva, deštné pralesy brzy zmizí,“ doplnila Danielle Van Oijenová, vedoucí pralesní kampaně nizozemské pobočky Greenpeace.

Nařízení EUTR zakazuje uvádět na trh ilegálně vytěžené dřevo a ukládá obchodníkům se dřevem řadu povinností, které mají minimalizovat možnost, že se toto dřevo na trh dostane. (4). Nařízení bylo přijato již v roce 2010 a je platné ve všech státech EU od března 2013. Česko tak mělo více než dva roky na to připravit se na podobné situace.

Poznámky pro editory:

1) http://ec.europa.eu/environment/forests/timber_regulation.htm

2) Rapport de mission de terrain n°4 », Resource Extraction Monitoring (REM), http://www.observation-rdc.info/documents/Rapport_REM_004_OIFLEG_RDC.pdf  

3) http://www.czechfsc.cz/data/letak_setrne_drevo.pdf

4) http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/EUTR_Leaflet_CS.pdf

 

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace ČR
e-mail: , tel.: 724 620 843


Dominika Moulíková, tisková mluvčí Greenpeace ČR
e-mail: , tel.:  734 204 686


Danielle Van Oijenová, vedoucí pralesní kampaně Greenpeace Holandsko
e-mail: , tel.: + 31 6 15 00 74 04