Hrozivá koncentrace jedovatých látek v řece Bílině

DETOX tour 2011 dorazila do Ústí nad Labem

Tisková zpráva - 14 září, 2011
Ústí nad Labem, 13. září - Obrovskou koncentraci nebezpečného hexachlorbenzenu (1) a velmi vysoké koncentrace jedovatého DDT (2) odhalilo Greenpeace v říčním sedimentu u staré výpusti Spolchemie do řeky Bílina. Dnes proto v rámci DETOX tour 2011 Greenpeace odebralo kontrolní vzorky a zároveň podalo podnět České inspekci životního prostředí, aby celou věc prošetřila.

„Šokující je především množství hexachlorbenzenu, ale velmi vysoká je i nalezená koncentrace  DDT. O zdroji lze jen spekulovat, protože Spolchemie oficiálně výpusť nepoužívá již od počátku roku 2003. Navíc jsme nenašli v žádných záznamech, že by zde kdy byla podobná koncentrace naměřena,” vysvětluje Jan Freidinger vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

Zjištěná koncentrace 2000 mg/kg hexachlorbenzenu převyšuje více než 100 000krát normu environmentální kvality pro sedimenty dané nařízením vlády z roku 2011.(3) Hexachlorbenzen je velmi nebezpečná toxická perzistentní látka a její používání je zakázáno. Je na seznamu prioritních látek Rámcové směrnice o vodách a zároveň na seznamu tzv. „špinavého tuctu“ – dvanácti látek zakázaných Stockholmskou úmluvou (4), kterou ČR ratifikovala v roce 2001. Na stejných seznamech je i DDT, látka v ČR zakázána již od roku 1974.

V rámci DETOX tour 2011 se Greenpeace již druhým týdnem plaví po Labi a odebírá vzorky vody a sedimentů na vybraných lokalitách. Cílem této inspekční plavby je odhalování rizik, které dnes ohrožují české řeky i návrat na místa úspěšných kampaní z minulých let. Akce zároveň propojuje česká témata s globální kampaní DETOX zaměřenou na odstranění toxických látek ze světových řek.

DETOX tour 2011 dále pokračuje přes Děčín až do Hřenska. V místě, kde řeka opouští Českou republiku odebereme poslední vzorek, který srovnáme se vzorkem z pramene Labe. Celá plavba končí 15. září v Děčíně promítáním dokumentu „Příběh duhových bojovníků“ a navazující debatou s názvem „Vše, co jste kdy chtěli vědět o Greenpeace, ale báli jste se zeptat“. V tento den slaví Greenpeace 40. výročí svého vzniku.Poznámky pro editory:

(1)  Viz infolist na téma hexachlorbenzen

(2)  Viz infolist na téma DDT

(3)  Nařízení vlády 23/2003Sb., Příloha 3 – Ukazatelé vyjadřující stav vody ve vodním toku, normy environmentální kvality a požadavky na užívání vod, oddíl B -  sedimenty a biota, tabulka

(4)  Oficiální stránky Stockholmské úmluvy: http://chm.pops.int/default.aspx

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR e-mail: , tel.: 734 620 843

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140

Témata