Ministr Chalupa hází přes palubu i velryby

Tisková zpráva - 23 května, 2012
V červenci se uskuteční zásadní jednání Mezinárodní velrybářské komise (IWC) (1), kde se bude rozhodovat o osudu klíčových opatření pro ochranu velryb, například vyhlášení Jihoatlantické velrybí rezervace. Proti je tradičně Japonsko, které následuje jím placený či podporovaný blok zemí. Pro schválení bude potřeba každý hlas, ovšem ten český velrybám nepomůže. Ministr Chalupa naši účast nepochopitelně zrušil. Greenpeace ho proto včera dopisem vyzvalo, aby své rozhodnutí přehodnotil.

Krok ministra Chalupy je těžko vysvětlitelný především ve světle loňských událostí, kdy se Japonsku podařilo zablokovat vyhlášení rezervace právě díky nezodpovědné neúčasti řady států na jednání. (2)

„Je to dvojnásobná rána pro ochranu velryb. Nejenže ztrácí hlas země, která vždy prosazovala jejich přísnou ochranu, ale navíc díky naší neúčasti a případné neúčasti dalších zemí, se může Japonsku opět podařit zablokovat jednání s poukazem na neusnášeníschopnost shromáždění,“ vysvětluje Jan Freidinger z Greenpeace a dodává:  „Jsme přesvědčeni, že rozhodnutí pana ministra zrušit naši účast na jednání IWC pramení z nedocenění závažnosti celé problematiky, proto jsme mu poslali vysvětlující dopis, ve kterém ho žádáme o změnu jeho postoje. 

Hlavním argumentem Ministerstva životního prostředí pro naši neúčast na jednání je úspora financí. Náklady ve výši 50 - 60 tis. Kč tak mohou ohrozit ochranu velryb. 

„Je to smutné a především krajně nezodpovědné. ČR již zaplatila členský poplatek v IWC v řádu stovek tisíc a nyní kvůli úspoře padesáti tisíc odmítá účast na klíčovém jednání o osudu velryb,“ dodal programový ředitel Greenpeace Michal Komárek.    

„Česko je řádným členem IWC od roku 2005. Od té doby na jednáních ukazuje, že je zemí, která vnímá odpovědnost i za globální ekologické problémy. Ochrana velryb nám může připadat vzdálená, je však právě příkladem takové odpovědnosti za řešení globálních problémů a tedy i příkladem příslušnosti České republiky mezi vyspělé země“ shrnul Jan Freidinger. 

Poznámky pro editory:

1) Lov velryb je celosvětově upraven Mezinárodní úmluvou o regulaci velrybářství a Mezinárodní velrybářskou komisí (IWC). Česká republika přistoupila k úmluvě v roce 2004 a v následujícím roce se stala členem IWC, kde spolu s dalšími členy Evropské unie prosazuje ochranu velryb před vyhubením. Řada druhů velryb se ocitla díky jejich lovu na pokraji vyhubení. Díky kampani Greenpeace bylo v roce 1982 vyhlášeno moratorium na jejich lov, které však některé státy (Japonsko, Norsko, Island) nerespektují. Japonsko se dlouhodobě na půdě IWC snaží moratorium zrušit.

2) Japonsko a jím vedený blok opustily jednání a díky jejich interpretaci, že kvorum pro hlasování je určené ne z počtu účastníků jednání, ale členů IWC, se stalo shromáždění neusnášeníschopné. Devět z jedenácti absentujících zemí z tzv. „like-minded“ bloku (státy pro ochranu velryb) bylo z EU. Pokud by tyto státy byly přítomny, Jihoatlantická velrybí rezervace by byla již loni schválena.

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí oceánské a toxické kampaně Greenpeace ČR
e-mail:
tel.: 734 620 843