Poláci chtějí obnovitelnou energii. Tuskově naprosté podpoře uhlí navzdory.

Tisková zpráva - 14 listopadu, 2013
Varšava, 12. listopad, 2013 – Průzkum publikovaný dnes Centrem pro průzkum veřejného mínění (CBOS) (1) ukázal, že 89 % polských občanů podporuje, aby se v jejich zemi zvyšovala výroba energie z obnovitelných zdrojů. 73 % si přeje, aby polská vláda aktivně odstraňovala příčiny nebezpečných změn klimatu. Výroba energie z černého a hnědého uhlí získala mezi širokou veřejností minimální podporu.

Maciej Muskat, ředitel Greenpeace Polsko řekl: „Lidé v Polsku chtějí radikální a zásadní změny ve prospěch čisté energie. Dosavadní závislost vlády premiéra Donalda Tuska na uhlí ještě více zpochybňuje jejich věrohodnost jako hostitele klimatického vyjednávání OSN“.

V Polsku začíná 19. Konference smluvních stran Rámcové úmluvy o klimatu OSN (UNFCCC), v jejímž rámci byl v minulosti přijat Kjótský protokol. Martin Kaiser, vedoucí delegace Greenpeace na konferenci, uvedl: “EU by měla mnohem větší šanci dotáhnout klimatická jednání k ambiciózní, férové a právně závazné dohodě, kdyby vlády jejich členských zemí skutečně reprezentovaly své občany a jejich názory. Tato konference musí otevřít cestu k úplnému vyřazení uhlí, budoucnosti postavené na obnovitelných zdrojích energie a současně k uzavření nové globální klimatické dohody v následujících dvou letech.“

V současné době se 90 % elektřiny v Polsku vyrábí z uhlí, které je přitom nejšpinavějším ze všech fosilních paliv. Přes nesouhlas polských občanů prosazuje vláda stavbu nových uhelných elektráren a otvírání nových povrchových dolů, které by ještě prohloubilo uváznutí země v pasti uhlíkově náročné ekonomiky.

Vláda zároveň nemá žádné přesvědčivé cíle pro rozvoj obnovitelných zdrojů a v rozporu s evropskou legislativou blokuje zavedení zákonů, které by tento rozvoj umožnily.(2)

Čistá energie, která nám umožní odstranit naší závislost na špinavých zdrojích, je k dispozici už dnes, a to v ekonomicky i technicky dostupné podobě. Přijetím čisté energie se polská vláda přiblíží tomu, co si občané země přejí. Je na čase, aby premiér Donald Tusk a jeho vláda ukázali silnou politickou vůli nahradit fosilních paliva obnovitelnými zdroji.

Mnoho uhelných elektráren se blíží ke konci své životnosti a bude muset být v nejbližší době zavřeno. Na energetickém trhu tak vznikne díra, která by mohla být vyplněna obnovitelnými zdroji a úsporami energie. (4) Do roku 2030 by Polsko mohlo snížit spotřebu uhlí o polovinu, zčtyřnásobit využití obnovitelné energie a současně vytvořit 100 000 nových pracovních míst v energetice, což odpovídá současnému počtu zaměstnanců uhelného průmyslu.  Vyplývá to ze studie Greenpeace (3), která dokazuje, že Polsko se může zbavit své závislosti na uhlí a opustit nákladné plány na otevírání dalších povrchových dolů.

Komentář Jana Rovenského, vedoucího klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR:

„Pokud jde o uhlí, má Česká republika s Polskem hodně společného: obě země vyrábí většinu elektřiny z uhlí, zatímco většina Čechů i Poláků odmítá rozšiřování uhelných velkolomů devastujících lidské domovy, krajinu i klima. V minulosti byly polská a česká vláda hlavní překážkou k přijetí smysluplné a trvale udržitelné evropské klimatické politiky. Probíhající klimatická konference OSN v Polsku je dobrou příležitostí to změnit."

Poznámky:

(1) Jedná se o výsledky výzkumu veřejného mínění, které bylo provedena 2. a 11. října 2013 Centrem pro výzkum veřejného mínění (CBOS) na reprezentativním, celostátním a náhodném vzorku dospělých obyvatel Polska, s využitím technologie CAPI (Computer Assisted Personal Interviewing)

(2) Vládní „Polská energetická politika 2030“ počítá mezi lety 2020 a 2030 se zvýšením podílu obnovitelných zdrojů na národním energetickém mixu o pouhé jedno procento (z 15 % v roce 2020 na 16 % v roce 2030)

(3) Viz informační materiál Greenpeace „Polsko na rozcestí“ (http://www.greenpeace.org/international/Global/international/briefings/climate/COP19/Briefing-Poland-at-a-Crossroad.pdf).

(4) Viz http://www.energyblueprint.info/fileadmin/media/documents/2013/0113_gpi_E_R__poland_07_lr.pdf

Kontakty:

Martin Kaiser, vedoucí delegace Greenpeace na konferenci UNFCCC 
tel. + 48518 785 814, (PL) a + 49 171 878 0817, Mail:

Maciej Muskat, ředitel Greenpeace Polsko,
tel. +48500 236 210, Mail:

Tina Loeffelbein, vedoucí mediálního oddělení pro konferenci UNFCC
tel. +49 151 167 209 15, Mail:

Jan Rovenský, vedoucí klimatické a energetické kampaně Greenpeace ČR:
Tel: +420 734 620 844, Mail: