SMOG ZDARMA: Poslanci rozdali původcům smogu stamiliony zrušením poplatků

Tisková zpráva Greenpeace 1/2012

Tisková zpráva - 10 února, 2012
Praha, 10. února 2012 – Poslanci dnes hlasovali o zákonu, který má zlepšit kvalitu ovzduší. Do jeho projednávání se některým poslancům ODS podařilo prosadit návrh na zrušení poplatků, které průmyslové podniky platí za vypouštění škodlivin. Před vchodem do poslanecké sněmovny proto vítali zákonodárce dobrovolníci Greenpeace se vzkazem „SMOG ZDARMA?!“. Připomněli jim tak, že právě jejich volba určí, zda budou největší znečišťovatelé smět beztrestně zamořovat vzduch. Především poslanci za ODS a KSČM však místo zdravého rozumu vyslyšeli průmyslovou lobby a poplatky za znečištění plánují úplně zrušit. (Viz přiložená tabulka.)

Návrh byl přitom v přímém rozporu s postojem vlády, která chtěla poplatky zachovat a progresivně zvyšovat. Průmyslové lobby, se však s pomocí několika poslanců z ODS, podařilo úplně zrušit mechanismus, který má alespoň částečně kompenzovat škody způsobené průmyslovými podniky. Poplatky za znečištění, které špinavé průmyslové podniky hradí už od roku 1991, jsou přitom v České republice zcela nedostatečné a pohybují se v řádu promile až jednotek procent ze skutečných nákladů na odstranění škod. (1)

Poslanci tak přenesli odpovědnost za škody z jejich původců – majitelů velkých hutí, uhelných elektráren, cementáren apod. – na jejich oběti, tedy daňové poplatníky. (2) Stovky milionů korun z poplatků navíc budou chybět ve Státním fondu životního prostředí, který je využívá na ekologické projekty, například čističky odpadních vod.

„Je to další smutný příběh ochrany zdraví a životního prostředí v Česku. Zrušené poplatky za znečišťování představují jen promile skutečných nákladů, které český průmysl a energetika způsobují vypouštěním škodlivin. Teď i tyto náklady ponese daňový poplatník, který se navíc i nadále může těšit na vydatné dávky smogu  v plicích. Průmyslová loby opět triumfovala nad zdravím a přírodou,“ uvedl Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR.

„Je to naprosto absurdní. Největší viníci smogu nyní budou moci zamořovat ovzduší zcela beztrestně a zdarma. Nemají už vůbec žádný důvod, aby množství škodlivin jakkoli omezovali. To je nejen proti principu „znečišťovatel platí“, ale také proti zdravému rozumu a dokonce i proti slibům vládních stran o odpovědné politice. Odpuštění poplatků za znečištění zvýhodní nezodpovědné firmy, které nejvíce poškozují naše zdraví a životní prostředí, na úkor slušných a zodpovědných podniků,“ doplnila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR.  

Znečištění ovzduší dnes v Evropě z hlediska životního prostředí představuje největší riziko pro lidské zdraví. Na mnoha místech České republiky – na Ostravsku, Mostecku, v Praze i jinde – soustavně poškozuje zdraví zejména u dětí, starších lidí či alergiků. Hlavním zdrojem prachového znečištění v nejhůře postiženém Moravskoslezském kraji je velký průmysl.

Poznámky pro editory:

(1)   Podle zprávy Evropské agentury pro životní prostředí česká energetika a průmysl způsobují škody na lidském zdraví a životním prostředí v hodnotě zhruba 87,7 až 148,7 miliard Kč. Více viz TZ z 2. února 2012 „Český průmysl znečišťováním ovzduší způsobuje každoročně mnohamiliardové škody“: http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/naklady_znecisteni_ovzdusi_vs_poplatky/

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR e-mail: , tel.: 734 620 843       

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČRe-mail:

, tel.: 603 443 140      


Smog zdarma

Hrubé srovnání poplatků:

1)    Stávající sazby:

(Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)


   Sazby poplatků za znečišťující látky produkované zvláště velkými,

   velkými a středními stacionárními zdroji se stanovují takto:

 

   1. Hlavní zpoplatněné znečišťující látky

+---------------------------------------+------------+

|Znečišťující látka                     |Sazba (Kč/t)|

+---------------------------------------+------------+

|Tuhé znečišťující látky                |   3 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Oxid siřičitý                          |   1 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Oxidy dusíku                           |     800    |

+---------------------------------------+------------+

|Těkavé organické látky                 |   2 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Těžké kovy a jejich sloučeniny         |  20 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Oxid uhelnatý                          |     600    |

+---------------------------------------+------------+

|Amoniak                                |   1 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Methan                                 |   1 000    |

+---------------------------------------+------------+

|Polycyklické aromatické uhlovodíky     |  20 000    |

+---------------------------------------+------------+

 

2)    Vládní novela navržená MŽP:

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

 

2012 až 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 a dále

TZL

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

14 700

29 400

SO2 

1 350

2 100

2 800

3 500

4 200

4 900

9 800

NOx

1 100

1 700

2 200

2 800

3 300

3 900

7 800

VOC

2 700

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

19 600

 

3)    Pozměňovací návrh Jana Bureše podaný během druhého čtení (2 varianty)

varianta I:

 

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

 

 

2013 až 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 a dále

TZL

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

0

SO2 

1 350

0

0

0

0

0

0

0

NOx

1 100

0

0

0

0

0

0

0

VOC

2 700

0

0

0

0

0

0

0