Toxický kruh se uzavírá.

Greenpeace uveřejnilo analýzy oblečení světoznámých značek.

Tisková zpráva - 23 srpna, 2011
Greenpeace dnes zveřejnilo další studii, která odhaluje souvislosti mezi znečištěním řek a textilním průmyslem. Studie „Špinavé prádlo II“ je pokračováním globální kampaně Detox, v jejímž průběhu už na požadavky Greenpeace přistoupila největší světová oděvní firma Nike. Nově se navíc ukazuje, nakolik se rizika týkají i České republiky.

Dnes zveřejněná studie (1) přinesla alarmující výsledky: odhalila přítomnost nonylfenolethoxylátů (NPEs) (2) v oblečení 14 světoznámých oděvních značek (3) včetně Adidas, H&M a Abercrombie and Fitch.  Jedná se o chemikálie, které se rozkládají na nonylfenol (NP)– toxickou persistentní látku, která narušuje funkci hormonů.

NPEs obsahovalo 52 ze 78 testovaných produktů. Nalezeny byly v oblečení, které bylo vyrobeno a koupeno na různých místech po celém světě včetně České republiky.

Naše předchozí šetření – studie „Špinavé prádlo“  (4) -  odhalilo, že právě z textilních továren, které vyrábějí oblečení pro světoznámé textilní značky, unikají do řek jedovaté persistentní látky včetně nonylfenolu.  Proto jsme v rámci kampaně „Detox“ vyzvali hlavní hráče na trhu, aby odstranili z celého výrobního procesu nebezpečné látky.  Naši výzvu zatím přijaly firmy Puma(5) a Nike(6).

Textilní továrny vyrábějící oděvy velkých světových značek jsou dnes převážně v Asii. Skutečnost, že NPEs jsou obsaženy i ve výrobcích, ovšem  indikuje problém, který se přímo dotýká České republiky a EU. Přesto, že jsou tam tyto látky ve většině průmyslových aplikací zakázány, stále unikají do místních řek.

Vloni jsme upozornili, že na základě dostupných dat z MŽP je patrné, že tyto jedovaté látky stále unikají i do českých řek, kam se dostávají přes čističky, které je nedokáží odstranit.  Inspekci životního prostředí jsme navíc upozornili, že provozovatelé čističek neplní svou zákonnou povinnost  a nehlásí úniky  těchto látek do Integrovaného registru znečištění,“(7) vysvětluje Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace.

Zatím nejsou k dispozici žádné jasné informace, co je zdrojem úniků těchto látek v Česku. Studie Špinavé prádlo II naznačuje jednu z možných  příčin:

Greenpeace se proto nyní zaměří na analýzu úniku těchto látek z oblečení do vody při praní a zároveň v rámci zářijové Detox Tour (8) - inspekční plavby po Labi - budeme analyzovat vodu a sedimenty ve velkých aglomeracích a u čistíren odpadních vod právě na přítomnost NPEs a NP, “ doplnil Michal Komárek, programový ředitel Greenpeace.

 

 

Pro více informací kontaktujte:

Jan Freidinger, Greenpeace ČR,  , (m): +420 734 620 843

 

Poznámky pro editory:

1)    Studii a její české shrnutí naleznete zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/spinave-pradlo-2/

2)    NPEs jsou povrchově aktivní látky, které se při výrobě textilu používají jako detergenty a následně se rozkládají na nonylfenol (NP). Nonylfenol je persistentní chemická látka, toxická pro vodní prostředí, která narušuje funkci hormonů a hromadí se v potravním řetězci. Nebezpečná je již ve velmi nízkých koncentracích. Greenpeace nechalo otestovat všech 78 produktů v renomované nezávislé laboratoři, která je analyzovala na přítomnost NPEs. NPEs se mohou uvolňovat a dostávat do řek, kde se rozloží na persistentní, toxickou látku, která narušuje funkci hormonů – nonylfenol. NPEs nezastaví ani čističky odpadních vod, které je nedokáží zcela rozložit a místo toho se v nich rozloží jen částečně, což často ještě urychlí jejich proměnu na jedovatý nonylfenol. NPEs byly přítomny v 52 ze 78 výrobků

3)    Abercombie & Fitch, Adidas, Calvin Klein2, Converse, G-Star RAW, H&M, Kappa, Lacoste, Li Ning, Nike, Puma, Ralph Lauren, Uniqlo and Youngor.

4)    http://www.greenpeace.org/czech/cz/Multimedia1/Publikace/Spinave-pradlo/

5)    http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/puma-prebira-vedeni-v-zavodu-za-budoucnost-bez-jedu/

6)    http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nike-vs-adidas/

7)    http://www.greenpeace.org/czech/cz/media/press-release/nonylfenol_podnet_CIZP/

8)    Detox Tour Labe2011: Greenpeace se potřetí ve své dvacetileté historii v ČR vypraví na inspekční cestu po řece Labi. Během více než desetidenní plavby navštívíme většinu problematických míst na Labi a odebereme vzorky vody a sedimentů u potencionálních zdrojů znečištění. Vrátíme se na místa, která byla v minulosti terčem řady úspěšných kampaní Greenpeace - Spolana Neratovice, Synthesia Pardubice nebo Spolchemie Ústí nad Labem byly v minulosti symbolem katastrofální kvality labské vody.  I díky aktivitám Greenpeace omezily tyto továrny vypouštění nebezpečných látek do Labe, přesto stále zůstávají významným zdrojem znečištění a značné riziko představují i staré ekologické zátěže v areálech těchto továren, jejichž sanace se neúnosně oddaluje. Proto se v průběhu plavby zaměříme i na tuto problematiku. Velkou pozornost budeme věnovat relativně nové hrozbě pro životní prostředí – endokrinním disruptorům - látkám, které narušují funkci hormonů. Tyto látky se nejčastěji do řeky dostávají v odpadních vodách z velkých měst.  Zaměříme se především na alkylfenoly, které podle dostupných dokumentů představují pro Labe ale i další české řeky největší problém.  Přestože je tato skupina toxických látek v EU ve většině průmyslových aplikací zakázána, stále uniká do řek. Jak je to možné? Na tuto otázku budeme během Labe Tour hledat odpovědět.  Pomůže nám k tomu i aktuální celosvětová kampaň Greenpeace – Detox – která má za cíl přimět velké oděvní firmy, aby odstranily z výroby i svých produktů toxické látky, které kontaminují řeky a vodní zdroje především v rozvojových zemích, kam se většina textilní výroby přesunula.  Při shromažďování důkazu o toxickém znečištění v Číně jsme zjistili, že jsou to právě alyklfenoly, které ve velkém unikají z textilních továren a končí v tamních řekách. Háček je v tom, že tyto nebezpečné látky mohou být obsaženy i v konečných produktech (oblečení) a z nich, například během praní, unikat a končit v řekách například v Česku. To, jestli tomu skutečně tak je, zjistíme právě během tour a navazujícího výzkumu. Stranou našeho zájmu nebudou ani další horká místa na Labi, například Slavíkovy ostrovy, unikátní ekosystém, který má být zničen nesmyslnou stavbou plavebního stupně v Přelouči nebo místo plánovaného jezu u Děčína. Nevyhneme se ani dalším tématům, které mají zásadní vliv na budoucnost Labe – změny klimatu, povodně, zemědělství a další. Neobvyklým počinem bude i symbolický odběr vody u pramene Labe a srovnání této vody s tou, která opouští Českou republiku ve Hřensku.

Plavbu budou doprovázet i pozemní aktivity. Ve vybraných městech budou informační stánky a připravujeme i večerní projekce dokumentů o historii Greenpeace.

Témata