Vládo, dej peníze horníkům, ne Bakalovi!

Stát nesmí utopit 6 miliard ve ztrátových uhelných dolech

Tisková zpráva - 17 září, 2013
Česká kancelář Greenpeace naléhavě vyzývá vládu Jiřího Rusnoka, aby šest miliard korun, jimiž hodlá pomoci krachujícímu uhelnému dolu Paskov na Ostravsku, rozdělila přímo mezi horníky ohrožené ztrátou práce. Greenpeace naopak vládu důrazně varuje, aby miliardy z peněz daňových poplatníků nesypala do jámy ztrátového dolu. Ekologická organizace upozorňuje, že by šlo o nebezpečný precedent, který by otevřel cestu k podobné státní podpoře soukromých těžebních firem ve ztrátě i v budoucnu.

Jan Rovenský z Greenpeace ČR dnes uvedl: „Na dole Paskov pracuje 2,5 tisíce lidí. Pokud jim vláda rozdělí uvažovaných 6 miliard přímo, dostane každý z nich 2,4 miliónů korun. Tato jednorázová pomoc by jim umožnila začít nový život – rozjet vlastní podnikání, doplnit si vzdělání, či nalézt práci jinde.“

Greenpeace ČR současně vyzývá hornické odbory, aby se k  požadavku na vládní přímou finanční pomoc ohroženým horníkům připojily.

Programový ředitel Greenpeace ČR Petr Kucka doplnil: „Jistě – nápad rozdělit miliardy obyčejným lidem bez toho, že bychom po nich něco chtěli, může působit šíleně. Ale je to rozhodně méně šílené, než tytéž peníze utopit v provozních nákladech krachujícího dolu – a navíc čelit velmi pravděpodobnému riziku, že do něj budeme muset lít další a další miliardy v budoucnu. Uhlí z Paskova přitom česká energetika prokazatelně nepotřebuje – ročně ho vyveze víc, než se v tomto dole vytěží.“ (1)

Naopak v případě, že stát se rozhodne peníze z rozpočtu nasypat přímo do některé z Bakalových firem (ať už OKD, nebo její mateřské NWR), bude Greenpeace prostřednictvím své bruselské kanceláře apelovat na Evropskou komisi, aby takovou transakci zakázala jako nepovolenou státní podporu soukromé firmy (2).

Poznámky pro editory:

(1)  Roční těžba na dole Paskov loni dosáhla 950 tisíců tun černého uhlí. Podle údajů Českého statistického úřadu dosahuje čistý vývoz (saldo vývozu a dovozu) této suroviny z ČR do zahraniční 3,3 miliónů tun – tedy více než trojnásobek produkce Paskova.

(2)  Státní podpora je podle Smlouvy o fungování Evropské unie zakázána (viz její články 107 a 108). Tím, že tato státní podpora zvýhodňuje některé firmy před jejich konkurencí, způsobuje narušení hospodářské soutěže. Podrobnosti viz http://europa.eu/legislation_summaries/competition/state_aid/index_cs.htm.

Kontakty:

  • Jan Rovenský, vedoucí energetické a klimatické kampaně Greenpeace ČR
    tel: 734 620 844, e-mail: