Energetický summit EU: Pohřbí Nečas čistou evropskou energetiku?

TZ Greenpeace 3/2011

Tisková zpráva - 2 února, 2011
Praha, 2. února 2011 – Na pátečním mimořádném Evropském summitu, který se má věnovat otázce energetické bezpečnosti a inovací, budou mít nejvyšší představitelé členských států, včetně České republiky, jedinečnou příležitost dát prioritu čisté a bezpečné energetice. Během příprav na summit ovšem vyšlo najevo, že Francie a Česká republika se snaží stočit diskusi o čisté energii ve prospěch jaderné energetiky. (1) Pokud by se tak stalo, znamenalo by to vážné ohrožení pro odvětví obnovitelných zdrojů.

Jedním z cílů nadcházejícího setkání na nejvyšší úrovni má být nalezení nejvhodnějšího způsobu, jak podpořit reformu evropské energetiky. Greenpeace apeluje na premiéra Petra Nečase, aby podpořil transformaci evropského energetického sektoru, která půjde cestou efektivního využívání energie z obnovitelných zdrojů, a zasadil se o přijetí opatření vedoucích k naplnění cílů EU v oblasti energetiky a ochrany klimatu. (2)

Jedinou cestou, jak zajistit čistou, dostupnou a spolehlivou energii, která může sloužit jako opora stabilní ekonomice, je využívání obnovitelných zdrojů energie a zavádění technologií s vysokou energetickou účinností. (3)

„Reforma evropské energetiky založená na čistých zdrojích představuje jedinečnou ekonomickou příležitost, a zároveň umožňuje odstřihnout se od závislosti na fosilní i jaderné energii. EU má šanci vytvořit energetický systém postavený na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích, z nějž bude mít prospěch celá Evropa. Česká republika nesmí být při tomto procesu překážkou,“ prohlásil Ben Jasper, poradce Greenpeace ČR pro oblast energetiky a ochrany klimatu.

Investice a inovace v oblasti čistých technologií jsou pro Evropu rozhodující i z hlediska budoucí konkurenceschopnosti, chce-li se EU udržet v čele technologického závodu s USA a Čínou. Investice do obnovitelných zdrojů navíc vytváří nová pracovní místa, a zároveň představují nejlevnější způsob, jak omezovat emise skleníkových plynů. (4)

 

Poznámky pro editory

(1) Viz společná pozice ČR a Francie k energetice: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2011_01_31_spolecna_pozice_cr_a_francie_k_energetice.html
(2) Zásadní součástí energetické reformy EU musí být nastavení ambiciózních cílů v oblasti energetických úspor, obnovitelné energie a snižování emisí skleníkových plynů, a to jak krátkodobě (do r. 2020), tak dlouhodobě (do r. 2050). Nezbytným krokem je zachování nepodmíněného cíle EU snížit emise skleníkových plynů o 80-95% do roku 2050, avšak v tomto bodě hrozí reálné nebezpečí oslabení evropského závazku. Závaznost stanovených cílů je přitom klíčová, protože jedině tak je možné zajistit stabilní podmínky trhu, získat důvěru investorů a zachovat věrohodnost EU při mezinárodních vyjednáváních. V opačném případě hrozí, že k potřeným opatřením vůbec nedojde.
(3) Energetický scénář Greenpeace Energetická [r]evoluce ukazuje, že provést tuto nezbytnou transformaci energetické politiky je možné, a odkrývá také mnoho příležitostí, jak stimulovat ekonomický růst a upevnit sociální jistoty. Přechod na energetiku založenou na obnovitelných zdrojích lze provést hladce a spravedlivě. Více o Energetické revoluci pro EU viz: http://www.greenpeace.org/czech/news/energeticka-revoluce-EU
(4) Podrobné informace o investicích do obnovitelných zdrojů, pracovních příležitostech a konkurenceschopnosti vůči Číně a USA viz. informační brífink pro novináře (v AJ) zde: http://www.greenpeace-media.cz/dokumenty/EU-energy-summit-briefing.pdf.

 

Kontaktní informace

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR
e-mail:
, tel.: 603 443 140


Ben Jasper, poradce Greenpeace ČR pro oblast energetiky a ochrany klimatu
e-mail:
, tel.: 773 474 721