Greenpeace ministrům V4: Jsme na jedné lodi, chraňte klima!

Aktivisté Greenpeace dnes apelovali na ministry životního prostředí zemí V4, kteří jednali na lodi plavící se po Dunaji - TZ Greenpeace 9/2011

Tisková zpráva - 7 března, 2011
Bratislava/Praha, 7. března 2011 – Přímo z hladiny Dunaje dnes vyzvali aktivisté Greenpeace ve třech nafukovacích člunech ministry životního prostředí Visegrádské čtyřky, aby využili šanci pro rozvoj svých zemí a podpořili 30% redukční cíl emisí skleníkových plynů. Přibývá totiž stále více argumentů, které podporují tvrzení, že úsilí snížit emise skleníkových plynů by nemělo být pro region V4 strašákem, nýbrž příležitostí k rozvoji.

„Jedním z témat na agendě setkání je i příprava nové finanční strategie EU po roce 2013. Jsme přesvědčeni, že právě revize rozpočtu Unie představuje šanci pro nasměrování evropských peněz do ochrany klimatu v podobě energetických úspor, rozvoje obnovitelných zdrojů energie a technologických inovací. Takové investice mohou zemím V4 pomoci nejen při snižování emisí, ale v i v rozvoji regionu, zaměstnanosti a zlepšení zdraví obyvatelstva,“ uvedla Andrea Zlatňanská, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace SR.

Na benefity, které přinese zvýšení redukčního cíle EU na 30% do roku 2020, poukazuje řada současných odborných studií. Z analýzy, kterou nedávno pro německé ministerstvo životního prostředí vypracoval renomovaný Potsdamský institut, vyplývá, že zvýšení závazku na 30% by pro EU do roku 2020 znamenalo vytvoření až 6 milionů nových pracovních míst a roční zvýšení HDP o 0,6 %. Z pohledu zemí V4 je přitom mimořádně pozitivním signálem, že podle studie by se tento růstový trend týkal nejen starých, ale i nových členských států Evropské unie.

„Různé studie ukazují, že považovat ochranu klimatu za nákladný a zatěžující problém je naprostý omyl. Investice do technologií a opatření směřujících ke snižování emisí skleníkových plynů jsou nevyhnutelným krokem. Ten budeme muset dřív, nebo později stejně udělat, zejména, bereme-li v potaz současnou závislost zemí V4 na dovozu paliv a jejich značný potenciál energetických úspor. Možnost čerpání evropských peněz na podporu ochrany klimatu proto vychází jako logické řešení, tím spíš, že s sebou přinese i další benefity,“ dodala Andrea Zlatňanská.

Země Evropské unie budou tento rok rozhodovat, zda zvýší redukční cíl emisí skleníkových plynů z 20 na 30 procent do roku 2020. S touto pozicí se pak EU koncem roku zúčastní klimatických vyjednávání na klimatickém summitu OSN v jihoafrickém Durbanu.