Prunéřov: Lední medvědi se přijeli podívat, proč jim doma taje led pod tlapama

Tisková zpráva - 17 května, 2012
Prunéřov, 17. května 2012 – Dva lední medvědi dnes dopoledne navštívili hnědouhelnou elektrárnu Prunéřov – největší tuzemský zdroj oxidu uhličitého a místo, které se spolupodílí na likvidaci jejich domova. Pět aktivistů Greenpeace rozvinulo transparent s výzvou „Zachraňme Arktidu!“ Jak souvisí Arktida s Prunéřovem?

Česká republika má v přepočtu na hlavu jedny z největších emisí oxidu uhličitého na světě. (1) Spalováním fosilních paliv a vypouštěním skleníkových plynů tak přispívá ke globálním změnám klimatu, v jejichž důsledku se rozpouští ledový příkrov v polárních oblastech. Arktida, která je domovem řady vzácných druhů živočichů a více než milionu lidí, se přitom otepluje mnohem rychleji než zbytek světa a je jedním z míst, kde jsou dopady klimatických změn nejdramatičtější. (2)

 „Změna klimatu probíhá v Arktidě výrazněji než kdekoliv jinde na Zemi. Ledovce ubývají takovým tempem, že do dvaceti let může být tato oblast v létě zcela bez ledu. Svůj podíl na tom má i Česká republika, zejména kvůli způsobu, jakým získáváme energii,“ vysvětluje Lenka Pipková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR, a dodává: „To, že jsme dnes právě v Prunéřově, má svůj význam: je to největší zdroj emisí CO2 v ČR.“ (3)

Místo toho, aby se Česká republika snažila zbavit své závislosti na špinavých zdrojích a vydala se cestou moderní a čisté energetiky založené na energetické účinnosti a obnovitelných zdrojích, však plánuje další uhelné elektrárny a prodlužování životnosti těch starých. Konkrétně v Prunéřově navíc za použití nedostatečně účinné technologie, což je v rozporu s českými i evropskými zákony. (4) „Bez Prunéřova se přitom obejdeme – posledních 10 let vyváží Česká republika každoročně více než dvojnásobek jeho roční produkce. Pro zdraví obyvatel severních Čech i pro Arktidu by bylo nejlepší Prunéřov úplně uzavřít,“ doplňuje Lenka Pipková. (5, 6)

Návštěva ledních medvědů v Prunéřově je součástí měsíční Arctic Tour 2012, kterou Greenpeace zahájilo minulý týden akcí na čerpací stanici Shell v Praze. (7) „Ohrožení Arktidy je velmi závažné téma, proto jsme se rozhodli, že se do mezinárodní kampaně za její záchranu aktivně zapojí i česká pobočka Greenpeace,“ vysvětlila Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR, a doplnila: „Spalování uhlí škodí nejen v severních Čechách, ale i mnohem dál – až na severním pólu. Chceme lidem v Česku vysvětlit, co hrozí jedné z posledních divočin na Zemi, a přesvědčit je, že má smysl se o Arktidu zajímat a chránit ji, i když je daleko a většina z nás se tam nikdy nepodívá. Je to totiž i naše Arktida.“

 

Poznámky pro editory:

(1)  České roční emise CO2 dosáhly v roce 2010 11,40 tuny na hlavu, což nás staví na 3. příčku v zemích EU a na 6. místo mezi rozvinutými zeměmi (OECD).

(2)  Právě Arktida je dnes vystavena dvojí ničivé hrozbě: v důsledku klimatických změn se rozpouští její ledový krunýř a ropné společnosti v této pohromě vidí usnadnění cesty k podmořským zásobám ropy v oblasti. Začarovaný kruh má jasné obrysy: méně ledu-snadnější cesta k zásobám ropy-více spálené ropy-méně ledu… Podle některých modelů se předpokládá, že bude Severní ledový oceán v létě zcela bez ledu kolem roku 2030, jiné dokonce ukazují na to, že by tomu tak mohlo být již během několika příštích let. Trvale zmrzlá půda (permafrost) roztává, ledovce ustupují a rozsáhlá ledová pokrývka Grónska se zmenšuje rekordní rychlostí. Celý arktický mořský ekosystém je závislý na mořském ledu a jeho oslabování má závažný dopad na životy místních obyvatel i divokou přírodu.

(3)  Elektrárny Prunéřov (EPR I + II.) jsou podle úředního integrovaného registru znečištění (http://tomcat.cenia.cz/irz) největším tuzemským zdrojem emisí oxidu uhličitého, ale také oxidů síry a oxidů dusíku. Elektárny Prunéřov jsou (resp. byly v roce 2009) podle Evropského registru znečištění (E-PRTR) sedmnáctým největším zdrojem emisí CO2 v EU

(4)  Více informací o problematice prodloužení životnosti elektrárny Prunéřov viz http://www.greenpeace.org/czech/cz/Kampan/klima_a_energetika/prunerov

(5)  V roce 2011 dosáhl čistý vývoz (saldo vývozu) elektřiny z ČR 17 044 GWh, tedy 21 % z čisté tuzemské výroby energie. Elektrárny Prunéřov vyrobily o rok dříve 8 200,4 GWh. (Oficiální údaj za rok 2011 dosud není k dispozici) Zdroj: Energetický regulační úřad (www.eru.cz).

(6)  Takto ušetřené uhlí by stačilo pokrýt spotřebu poloviny všech českých tepláren. Části tepláren přitom v nejbližších letech hrozí nedostatek paliva. Teplárny (které vyrábějí současně elektřinu a teplo) přitom využívají energii obsaženou v palivu až s dvojnásobně vyšší účinností, než tzv. kondenzační elektrárny ČEZu. Uhlí ušetřené v Prunéřově by nešlo kvůli jeho nízké kvalitě poskytnout přímo teplárnám. Mohlo by však nahradit vysoce kvalitní teplárenské uhlí, které pálí jiné elektrárny ČEZ, a uvolnit jej tak pro potřeby tepláren.

(7)  Více informací o zahájení Arctic Tour 2012 zde: http://www.greenpeace.org/czech/cz/news/Nechte-Arktidu-na-pokoji-vzkazuji-ledni-medvedi-Shellu/