Apel na ministra Chalupu: Požadujte snížení evropských emisí o 30 %!

TZ Greenpeace 21/2011

Tisková zpráva - 15 června, 2011
Praha, 15. června 2011 – „POŽADUJTE 30 %!“ 10 x 13 metrů velký transparent s touto výzvou rozvinuli dnes aktivisté Greenpeace na budově ministerstva životního prostředí. S pomocí symbolů špinavých zdrojů energie, které je nutno omezit, a naopak těch čistých, které je třeba podpořit, pak ministru Chalupovi přímo nad vchodem do úřadu názorně demonstrovali způsoby, jak snižovat emise skleníkových plynů. K požadavku na ministra se prostřednictvím e-mailové akce může zapojit i široká veřejnost. (1)

Greenpeace tak dnes vyzvalo ministra Chalupu, aby se Česká republika na nadcházejícím jednání Rady Evropy pro životní prostředí připojila k progresivním zemím a požadovala navýšení zastaralého cíle EU na snížení emisí skleníkových plynů pro rok 2020 (2) ze současných 20 na 30 % (oproti roku 1990) ještě tento rok.

Ambiciózní 30 % cíl může nejen zvýšit naše možnosti zabránit nebezpečným změnám klimatu, ale zároveň bude stimulovat evropskou ekonomiku a posílí naši globální konkurenceschopnost.

„Letošní rok je pro EU rozhodující. Evropa se nachází na křižovatce: může vykročit směrem ke konkurenceschopné moderní ekonomice a energetice, nebo se vřadí mezi méně rozvinuté a postupně stále více zaostávající země. Máme možnost volby a je potřeba, aby si i Česká republika uvědomila, že ambiciózní klimatická politika je pro budoucnost Evropy klíčová, a připojila se k progresivním zemím volajícím po navýšení závazku na 30 %,uvedla Lenka Pipková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR. (3)

Z řady studií vyplývá, že 30 % cíl snížení emisí znamená pro EU nárůst investic, tvorbu několika miliónů nových pracovních míst, snížení nákladů na dovoz paliv (4) a závislosti na nich, a to bez ohledu na to, co udělají ostatní země (5). Až překvapivě velké jsou pozitivní dopady ambicióznější klimatické politiky na zdraví obyvatel. Snížením emisí o 30%, by mohlo české zdravotnictví ušetřit ročně až 1,3 miliard EUR (6).

V Evropě sílí volání po navýšení klimatického cíle na 30 %. Podporu tomuto cíli již vyjádřilo sedm ministrů životního prostředí – z Německa, Velké Británie, Španělska, Dánska, Portugalska, Řecka a Švédska (7).

Silně jsou slyšet i hlasy ze strany evropského byznysu, který v tomto cíli vidí nejen možnost zabránit nebezpečným změnám klimatu, ale především ho chápe jako ohromnou ekonomickou příležitost. Podporu snížení emisí o 30 % do roku 2020 vyjádřilo k dnešnímu dni již téměř 100 významných mezinárodních společností, mezi nimi například IKEA, Unilever, Danone, Vodafone či Philips (8). Firmy si totiž uvědomují, že takový závazek představuje poskytnutí jistoty pro investice do zelené ekonomiky a zároveň posílí globální konkurenceschopnost Evropy. Konkurence v Číně a USA velké investice do čistých technologií již provádí a dostává se v těchto moderních odvětvích do vedení.

„Vzhledem k důležitosti ochrany klimatu a nepochybným přínosům pro naše hospodářství – nová pracovní místa, udržení konkurenceschopnosti, energetická nezávislost, lepší zdraví… – i životní prostředí je nejvyšší čas, aby EU neotálela a přijala ambicióznější klimatické cíle,“ doplnila Lenka Pipková.

 

Poznámky pro editory:

(1)  K on-line akci je možné přidat se na adrese: http://www.greenpeace.org/czech/cz/petice/30procent, z níž můžete odeslat ministru Chalupovi e-mail.

(2)  Současný 20% cíl byl stanoven v roce 2008, tedy před ekonomickou krizí, a je nyní jednoduše zastaralý. EU tohoto cíle už EU téměř dosáhla; v roce 2009 činilo snížení emisí EU již 17 %. Dosažení cílů EU ve využívání energie z obnovitelných zdrojů a energetické efektivitě již samo o sobě povede k téměř 30% domácímu snížení emisí http://www.climatestrategies.org/research/our-reports/category/57/317.html

(3)  V příštím roce vyprší druhé obchodovací období evropského systému obchodování s emisními povolenkami (ETS). V druhém období dostala většina firem zadarmo více povolenek, než potřebovala, a tak je v současnosti v systému velký přebytek povolenek, který způsobuje pokles jejich ceny, a tím snižuje motivaci omezovat emise. Pro zachování funkčnosti celého systému a ceny povolenek, které budou motivovat k ekologickým investicím, je třeba upravit systém obchodování s emisními povolenkami pro třetí obchodovací období (2013 – 2020) a odstranit ze systému 1,4 mld. Povolenek. Tímto způsobem může být dosaženo 30 % snížení emisí.

(4)  Podle Evropské Komise by cíl na domácí snížení emisí o 30 % sebou do roku 2020 přinesl úspory na dovozu ropy a zemního plynu v hodnotě 14,1 mld. € ročně. Tato čísla jsou s největší pravděpodobností podhodnocena, protože počítají s cenou ropy v roce 2020 88,4$ za barel.

http://www.scribd.com/doc/24860052/Deutsche-The-Peak-Oil-Market-Oct-4-2009

(5)  Jaeger Carlo C. et. al. A New Growth Path for Europe ‐ Generating Growth and Jobs in the Low-Carbon Economy. Synthesis report. Březen 2011. Více zde:  http://www.newgrowthpath.eu

(6)  http://www.env-health.org/a/3585 .

(7)  Společný dopis ministrů životního prostředí EU

http://hn.ihned.cz/c1-51131180-dopisy-a-e-maily

(8) Výzva EU byznysu k navýšení emisního cíle na 30 % do roku 2020, aby se podpořily         zelené investice. Více zde: http://www.theclimategroup.org/EU-30-per-cent-initiative

 

 

Kontakty:

Lenka Pipková, koordinátorka klimatické kampaně Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 605 879 545

Lucie Jakešová, tisková mluvčí Greenpeace ČR

e-mail: , tel.: 603 443 140