Senátoři možná obnoví poplatky za smog – ale osvobodí Prunéřov a jiné důležité viníky

Společná tisková zpráva Greenpeace a Hnutí DUHA

Tisková zpráva - 14 března, 2012
Praha, 14. března 2012 – Senát zítra rozhodne o osudu zákona o ochraně ovzduší, včetně kontroverzního zrušení poplatků za vypouštění škodlivin. Ekologické organizace apelovaly na senátory, aby do zákona vrátili původní návrh poplatků schválený vládou.

Ekologické organizace proto stále apelují na senátorky a senátory, aby do zákona vrátili původní návrh poplatků, jak jej schválila vláda. Příslušný pozměňovací návrh mohou předložit na zítřejším plenárním zasedání Senátu.

Poplatky se podle návrhu, který ve středu ráno schválil senátní výbor odpovědný za životní prostředí, nebudou na Prunéřov vztahovat poté, co do něj ČEZ instaluje chystanou zastaralou technologii na úrovni osmdesátých let. Umožní totiž znečišťovatelům, aby se při splnění nepříliš přísných kritérií placení poplatků vyhnuli (1).

Původní návrh vlády podporuje i expertní komise Akademie věd ČR nebo Vědecká rada Ministerstva životního prostředí (MŽP). Ten (2) byl již kompromisem mezi doporučením expertů a zájmy průmyslu. Proto Greenpeace, Hnutí DUHA a Zelený kruh prosazují, aby senátoři neustupovali dále lobbistům několika velkých firem na úkor zdraví každého z nás – a nepřijímali měkčí návrhy.

Senátní výbory zatím předložily pouze dvě varianty, jak placení poplatků upravit. Pokud by zůstalo u nich, nezbylo by senátorům, než buď posvětit zrušení poplatků schválené ve sněmovně (3), přiklonit se k dnes schválenému kontroverznímu návrhu výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, nebo se přiklonit k variantě, kterou včera schválil hospodářský výbor a jež je ještě horší. (4)

„Znečišťovatelé způsobují vypouštěním škodlivin každoročně škody až ve výši 150 miliard (5). Stávající poplatky představují jen promile či jednotky procent těchto nákladů, které jsou hrazeny z našich daní, nebo je zaplatíme zhoršeným zdravím. Senátoři by měli vrátit na stůl návrh v té podobě, jak jej navrhla vláda,“ řekl Jan Freidinger z Greenpeace ČR.

Vědecká rada MŽP uvedla, že poplatky činí méně než 0,5 % tržeb dotčených podniků, takže prakticky nezdražují jejich výrobky a nesnižují jim konkurenceschopnost. Výše poplatků (6) se nezměnila od devadesátých let. Nejenže neodrážejí vzniklé škody, ale ztratily i svůj motivační charakter. Podnikům se vyplatí používat zastaralé technologie a platit poplatky, které jsou ve srovnání s jejich zisky nicotné.  Expertní studie vypracované pro MŽP navrhovaly nárůst sazeb několikanásobně vyšší, než výsledný vládní návrh, který již zohlednil zájmy požadavky velkých znečišťovatelů.

„Poplatky musí největší viníky smogu motivovat, aby přešli na chytré technologie a vyčistili výrobu. Pokud ale jejich sazby zůstanou směšně nízké jako doposud, lidé na Ostravsku budou nadále dýchat katastrofálně špinavý vzduch. Senátoři by udělali nejlépe, pokud by schválili původní vládní návrh, který několik let propočítávali experti a byl kompromisem s požadavky průmyslových podniků,“ řekl Vojtěch Kotecký z Hnutí DUHA. 

„Jak chtějí politici přesvědčit domácnosti k šetrnějšímu vytápění, když udělí pardon z poplatků největším znečišťovatelům, jako je hnědouhelná elektrárny Prunéřov?“, ptá se Daniel Vondrouš ze Zeleného kruhu.

Podrobné informace k novele zákona naleznete v informačním listu Zeleného kruhu. (7)

Kontakty:

Jan Freidinger, vedoucí toxické kampaně Greenpeace ČR, telefon 734 620 843, email:

Vojtěch Kotecký, programový ředitel Hnutí DUHA, telefon 604 202 470, email

 

Poznámky pro editory:

(1) Tato varianta počítá s vyššími sazbami poplatků, ale umožňuje podnikům výrazně větší možnost se jim vyhnout, pokud splní tzv. BAT (nejlepší dostupná technologie).  Termín „nejlepší dostupné technologie“ (BAT) je ale natolik matoucí, že díky němu mohou i velcí znečišťovatelé předstírat, že jsou čistí. Nejlepší dostupné technologie jsou totiž široká kategorie – spadají do něj továrny s rozdílnou produkcí škodlivin. Rozdíl mezi nejhoršími a nejlepšími z „nejlepších technologií“ činí až 600 %. Navíc se určují zvlášť například pro spalování plynu a uhlí. Znečišťovatel, který používá uhlí, snadno může splnit kritéria BAT ve své oblasti, a zbavit se tak poplatků. Stále ale bude ovzduší znečišťovat řádově více než ten, který přešel na plyn, a který navíc musí za emise platit, protože na technologické špičce „své oblasti“ není. Více naleznete zde: http://www.ippc.cz/index.php?m=docs&a=getActiveFile&ffid=357.

 

(2) Vládní novela navržená MŽP:

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

 

2012 až 2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 a dále

TZL

4 200

6 300

8 400

10 500

12 600

14 700

29 400

SO2 

1 350

2 100

2 800

3 500

4 200

4 900

9 800

NOx

1 100

1 700

2 200

2 800

3 300

3 900

7 800

VOC

2 700

4 200

5 600

7 000

8 400

9 800

19 600

 

(3) Varianta schválená sněmovnou (Pozměňovací návrh Jana Bureše podaný během druhého čtení):

Znečišťující látky, které podléhají zpoplatnění a sazby poplatků za znečišťování v jednotlivých letech (v Kč/t)

 

2013 až 2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022 a dále

TZL

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

0

SO2 

1 350

0

0

0

0

0

0

0

NOx

1 100

0

0

0

0

0

0

0

VOC

2 700

0

0

0

0

0

0

0

 

(4) Poplatky podle pozměňovacího návrhu senátora Bise, schváleného dne 13.3.2012 Výborem pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR 

kč/t

2012 až 2015

2016

2017

2018

2019

2020 a dále

TZL

3 000

4 200

4 200

4 200

4 200

4 200

SO2

1 000

894

788

682

576

470

NOx

800

760

720

680

640

600

VOC

2 000

1 800

1 600

1 400

1 200

1      000

 

(5) Zpráva ke stažení na stránkách EEA: http://www.eea.europa.eu/publications/cost-of-air-pollution, shrnutí pro policy –makery v češtině zde:  http://www.greenpeace.org/czech/cz/press/naklady_znecisteni_ovzdusi_vs_poplatky/

(6) Stávající sazby: Zákon č. 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

                                     Hlavní zpoplatněné znečišťující látky

Znečišťující látka                                                                       Sazba (Kč/t)

Tuhé znečišťující látky                                                              3 000   

Oxid siřičitý                                                                               1 000  

Oxidy dusíku                                                                             800   

Těkavé organické látky                                                            2 000   

Těžké kovy a jejich sloučeniny                                                 20 000   

Oxid uhelnatý                                                                            600   

Amoniak                                                                                    1 000   

Methan                                                                                      1 000   

Polycyklické aromatické uhlovodíky                                        20 000   

 

(7) Infolist „Chceme volně dýchat“ vydaný Zeleným kruhem http://dl.dropbox.com/u/25862605/ovzdusi/Chceme%20voln%C4%9B%20d%C3%BDchat.pdf

Témata