Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Bagom problemet

Side - 21. september, 2011
Vores efterforskning har afsløret tekstilfabrikkers udledning af giftige kemikalier i floder i Kina. Disse fabrikker er leverandører til en række store multinationale tøjmærker – for eksempel giganterne Nike, Adidas, Calvin Klein og Lacoste.

De farlige kemikalier, der bliver udledt fra disse fabrikker er en trussel mod menneskers sundhed og miljøet. Nogle af kemikalierne er hormonforstyrrende, andre kan have negativ indvirkning på forplatningsevnen. Flere af kemikalierne er ikke naturligt nedbrydelige i miljøet, men ophober sig i stedet i kroppen hos dyr og mennesker.

 

Kl. 5 om morgenen er denne spildevandsledning færdig med at pumpe gult spildevand ud i floden, og spildevandet bliver nu helt rødt. Spildevandsudledningen tilhører Youngor Textiles i Yinzhou distriktet, Ningbo.

Problemet

Rent vand er ikke kun en basal menneskeret – det er den mest truede, essentielle naturressource i verden. Udover at danne rammerne for vigtigt dyreliv, er floder og søer vitale ressourcer.

Mange mennesker er afhængige af vand til drikkevand, til landbrug og føde som fisk og skaldyr. Alligevel bliver disse vandressourcer udnyttet af industrien og brugt, som om de var private kloaker.

Tekstilindustrien er meget kemi-intensiv og bruger en række forskellige kemikalier til alt fra tekstilfarvning til print og generel finish af tøjet.

Spildevandet fra disse processer er ofte giftigt og forurener vigtige floder, søer og vandreserver. Den giftige udledning kan have negativ effekt på menneskers helbred, dyreliv og miljøet.

Vores efterforskning peger på to konkrete tekstilfabrikker i Kina, der udleder en række giftige kemikalier i Yangtze-floden og Pearl River deltaet. Kemikalier, der er svært nedbrydelige og har hormonforstyrrende egenskaber.

Alkylfenoler (inlusiv nonylfenol) blev fundet i spildevandsprøver fra begge fabrikker, og spildevandet fra Youngor Textile Complew indeholdt PFC. Dette på trods af et moderne vandbehandlingsanlæg på Youngor-fabrikken.

Det er alarmerende, at alkylfenol og PFC blev fundet i prøverne, da disse kemikalier er kendt for at være hormonforstyrrende og kan være farlige selv i meget små koncentrationer. Begge grupper af kemikalier er svært nedbrydelige i miljøet og har potentielle skadelige effekter, da de kan ophobe sig gennem fødekæden.

Mange giftige kemikalier transporteres desuden over lange afstande fra den oprindelige kilde via oceanerne, atmosfæren og gennem fødekæden, hvor det ophober sig i dyr som f.eks. fisk, hvaler, isbjørne og sågar i kvinders brystmælk.

Problemet og løsningen på det er derfor ikke kun lokalt men i sandhed globalt.

Arbejdere i Youngor textiles fabrikken, Ningbo.

Vores efterforskning omhandlede alene to fabrikker ud af mange tusinde fabrikker i Kina, men de to fabrikker og resultaterne af vores prøver fra deres spildevand er indikator for et langt mere omfattende problem, der rækker langt ud over Kinas grænser og tekstilindustrien som sådan.

Det der er brug for nu, er at nogle af de store, kendte virksomheder viser lederskab i kapløbet om at stoppe forureningen med giftige kemikalier.

De kendte mærker

Vores forskning har fundet en klar forbindelse mellem en række globale og kendte mærker og de fabrikker, der er ansvarlige for udledning af udledning af giftige kemikalier. Nogle af de mærker er giganterne Adidas, Nike og Lacoste (se  "Dirty Laundry" for hele listen).

Det kan være vanskeligt at gennemskue, hvordan kæden af leverandører inden for tekstilindustrien hænger sammen, for der er mange virksomheder og mange lande involveret i branchen som sådan. Og de deler alle et fælles ansvar for udledningen af giftige kemikalier.  Men det er normalt de store virksomheder, der står bag de mest kendte mærkevarer, der har størst indflydelse på, hvordan produkterne udvikles og designes.

Virksomhederne bag de kendte mærkevarer er derfor de bedste til at skabe forandring i måden man producerer tøj på – gennem deres valg af leverandører, design og produkter og ikke mindst gennem deres mulighed for dermed at have direkte indflydelse på, hvilke kemikalier, der bliver brugt under produktionen af deres produkter.
P.38, NIKE Inc Corporate Responsibility Report FY 07 08 098 Adidas website (green company)

Ud af de mange store, kendte virksomheder og mærker var der især en særlig gruppe, der skilte sig ud som de mest sandsynlige vindere i kapløbet om en fremtid fri for giftige kemikalier i tekstilindustrien – nemlig virksomhederne bag verden største sportsmærker.

Ikke kun fordi de selv hævder, at de er innovative og udviser lederskab, men også fordi de har størrelsen, der skal til for at yde indflydelse på leverandørerne, skabe reel forandring og eliminere brugen af giftige kemikalier.

De er ikke kun en del af problemet, de er i høj grad også i stand til at blive en væsentlig del af løsningen.

Løsningen

Greenpeace appellerer til de store mærker om at vise sig som sande ledere i kapløbet for en gift-fri fremtid og samarbejde med alle deres leverandører om at eliminere udledningen af giftige kemikalier fra hele deres leverandørkæde og i alle deres produkter. For at gøre det må virksomhederne:

  • LAVE EN KONKRET HANDLINGSPLAN: Implementere en klar og tydelig virksomheds- og leverandør-politik, der arbejder for at sikre udskiftning af giftige kemikalier med ikke farlige stoffer. Der skal være en klar og realistisk deadline.
  • LADE DERES HANDLINGER TALE FOR SIG SELV: Forholde sig til situationens alvor og skride til reel handling, der hvor problemerne er, prioritere at få stoppet brugen af de værste kemikalier og eliminere disse med det samme.
  • VISE SIG SOM EN RIGTIG TEAM-PLAYER: Data om eliminering af de giftige kemikalier skal være offentligt tilgængelige, så de kan blive stillet til ansvar for deres handlinger.

Hos  Greenpeace fokuserer vi vores ressourcer på at tackle de mest påtrængende problemer med giftige kemikaler i vandmiljøet, men vi er også opmærksomme på andre vigtige emner relateret til tekstilindustrien. Du kan læse mere om, hvad du kan gøre gennem organisationer som UNICEF, Oxfam og Red Barnet.

For at få seneste nyt om, hvilke virksomheder, der er forbundet med sweatshops og børnearbejde, besøg da: http://www.cleanclothes.org/ og http://www.laborrights.org/ For mere information om faren ved sandblæsning i denim-industrien kan du gå til det her link: http://www.killerjeans.org/