Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kystsamfund i Dakar

Billede | 15. februar, 2012

I protest mod den stigende udnyttelse af ressourcerne langs Senegals kyst sætter lokale fra kystsamfundet handaftryk på et stort banner med teksten 'Din stemme tæller, lad den blive hørt'. Kystfiskerne og Greenpeace opfordrer senegalesiske politikere til at lytte til deres folk og ikke favorisere udenlandske økonomiske interesser.