Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kystsamfund i St. Louis

Billede | 15. februar, 2012

Lokale fiskere fra St. Louis sætter deres håndaftryk på et stort banner i protest mod den stigende udnyttelse af deres ressourcer.