Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Fødevareminister Mette Gjerskov (S)

Video | 8. marts, 2013

Fødevareministeren lagde også vejen forbi konferencen og understreger i sit indlæg, at en grøn omstilling er helt centralt for regeringen. Ministeren fortæller at overfiskeri og udsmid af fisk har været dagsordenen i europæiske fiskeri, men at det forhåbentlig stopper med en ny europæisk fiskeripolitik. Det helt essentielle i reformen, ifølge ministeren, er et stop for udsmid af fisk og opnåelse af maksimalt bæredygtig udbytte (MSY) af fiskebestandene. Ministeren understreger dog i sit indlæg, at bæredygtigt fiskeri er mere end fiskeriets påvirkning af bestandene. Det handler også om, hvordan fiskeriet påvirker havmiljøet. Men det betyder ikke at de danske farvande skal lukkes for fiskeri, men der skal sikres et skånsomt fiskeri så beskyttelse af natur og fiskeri kan gå hånd i hånd.

Det kan gøres ved at ændre fangstmetoder og revurdere måden, der fiskes på. Ifølge ministeren har dansk kystfiskeri en meget vigtig rolle i at sikre et skånsomt fiskeri. Ministeren har derfor nedsat en arbejdsgruppe, der skal se på, hvordan dette fiskeri udvikles, så det er skånsomt og bæredygtigt. Arbejdsgruppens skal sende anbefalinger til Ministeren, og derefter skal der ske drøftelser i Folketinget. Ministeren nævnte tobisfiskeriet på Doggerbanke hvor nye trawl bliver udviklet. Det overordnede mål skal ifølge ministeren være et bedre havmiljø, bæredygtige fødevare og arbejdsplader.

Fødevareministeren lagde også vejen forbi konferencen og understreger i sit indlæg, at en grøn omstilling er helt centralt for regeringen. Ministeren fortæller at overfiskeri og udsmid af fisk har været dagsordenen i europæiske fiskeri, men at det forhåbentlig stopper med en ny europæisk fiskeripolitik. Det helt essentielle i reformen, ifølge ministeren, er et stop for udsmid af fisk og opnåelse af maksimalt bæredygtig udbytte (MSY) af fiskebestandene. Ministeren understreger dog i sit indlæg, at bæredygtigt fiskeri er mere end fiskeriets påvirkning af bestandene. Det handler også om, hvordan fiskeriet påvirker havmiljøet. Men det betyder ikke at de danske farvande skal lukkes for fiskeri, men der skal sikres et skånsomt fiskeri så beskyttelse af natur og fiskeri kan gå hånd i hånd.