Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Jens Peder Jeppesen, akvariechef for Øresundsakvariet

Video | 8. marts, 2013

Jens Peder Jeppesen fortæller om Øresunds natur og dyreliv som er særdeles rigt i forhold til de øvrige danske farvande. Øresund er det farvand i Danmark der har flest forskellige fiskearter og mange af dem, også af de kommercielt vigtige arter som torsk, rødspætte og tunge.  Jens Peder Jeppesen fortæller, at grunden til denne store mangfoldighed af fisk skyldes fraværet af trawlfiskeri i sundet. Fraværet af trawlfiskeri har betydet at mange af de dyr som fisk godt kan lide at spise optræder i overflod i Øresund sammenlignet med mere trawlede farvande som fx Kattegat.

Der er også en mere varieret natur end i de øvrige danske farvande, der ikke har været beskyttet imod trawlfiskeri. Vigtige naturtyper er fx muslingebanker og en mangfoldig blødbund. Som eksempel nævnes torsken hvor bestanden af torsk i Øresund er normalfordelt og sund, men hvor gydebiomassen for torsk i nabofarvandet Kattegat kun er 5 % af, hvad den var i 70’erne. Denne store forskel gælder også mange andre fiskearter som tunge og rødspætte, og forskellen bunder altså i, at Øresund har været beskyttet imod trawlfiskeri i mange år.

Øresund har dog ikke været fredet for fiskeri, da fx garnfiskeriet er tilladt, men følge Jens Peder Jeppesen ødelægger garnfiskeri ikke de marine naturtyper og dermed fødegrundlaget og de vigtige naturtyper. I oplægget vises der desuden bundprøver fra henholdsvis trawlede og ikke trawlede områder, hvor forskellen er tydelig at se. På den trawlede bund er der få arter eller slet ingen arter som vores konsumfisk er interesserede i at æde. 

Jens Peder Jeppesen fortæller om Øresunds natur og dyreliv som er særdeles rigt i forhold til de øvrige danske farvande. Øresund er det farvand i Danmark der har flest forskellige fiskearter og mange af dem, også af de kommercielt vigtige arter som torsk, rødspætte og tunge. Jens Peder Jeppesen fortæller, at grunden til denne store mangfoldighed af fisk skyldes fraværet af trawlfiskeri i sundet. Fraværet af trawlfiskeri har betydet at mange af de dyr som fisk godt kan lide at spise optræder i overflod i Øresund sammenlignet med mere trawlede farvande som fx Kattegat.