Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Spørgsmål til talere

Video | 8. marts, 2013

Fra salen blev det sagt, at både de lave priser på fisk og regelværk var et problem, og at EU’s fiskeriregulering lader meget tilbage at ønske. Synspunkter der blev bakket op bredt i panelet. Derudover blev trawlfiskeri, om kvoter i højere grad kunne gives til skånsomt fiskeri, omsættelige kvoter og behovet for en mærkning af skånsomt fanget fisk diskuteret og debatteret.  

Skånsomt fiskeri og bæredygtigt fiskeri var på dagsordnen da fødevareminister Mette Gjerskov (S), fiskere, forskere, miljøordfører og fiskeriordfører fra begge sider af folketingssalen, kokke, forvaltere og fiskehandlere satte hinanden stævne ved en Greenpeace konference den 20. februar 2013.