Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
13 resultater
 

Høringssvar vedr. 2D seismik ud for Sydøstgrønland

Rapport/dokument | 23. juni, 2015 kl. 15:20

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA ønsker tilladelse til at lave seismiske undersøgelser i havet ud for Sydøstgrønland, 2015.

Høringssvar vedr. 2D seismik ud for Nordøstgrønland

Rapport/dokument | 23. juni, 2015 kl. 15:33

TGS-NOPEC Geophysical Company ASA ønsker tilladelse til at lave seismiske undersøgelser i havet ud for Nordøstgrønland, 2015.

Kommentar til øget biomasse-indfyring på Advedøreværket

Rapport/dokument | 3. december, 2012 kl. 17:49

Greenpeace kommentarer til miljøvurdering for øget biomasse-indfyring og opnormering af kapaciteten på Avedøreværket

Den danske havstrategi

Rapport/dokument | 27. august, 2012 kl. 9:41

Den marine strategi er ment som et værktøj til at genoprette tilstanden i de europæiske havområder. Direktivet var ment som et ambitiøst direktiv, og i forhold til vandramme direktivet samt habitatdirektivet dækker havstrategidirektivet de...

Havreservater nu

Støt vores plan for 40 % havreservater.

Greenpeace kommentarer til indkaldelse af ideer til Avedøreværket

Rapport/dokument | 16. februar, 2012 kl. 13:00

Høringssvar sendt til Miljøstyrelsen i Roskilde. Start på en ny VVM-proces, fordi DONG Energi nu ansøger om at omstille Avedøre 1 fra kul til biomasse.

Høringssvar til Miljøstyrelsens håndtering af uønskede stoffer

Rapport/dokument | 8. maj, 2014 kl. 15:43

Sammen med Det Økologiske Råd giver Greenpeace i høringssvaret her udtryk for holdningen til Miljøstyrelsens strategier for at håndtere nogle af de 11 udvalgte stoffer, der er på listen over uønske stoffer i bl.a. legetøj, kosmetik og tøj.

Borgernes klager over sandsugning ignoreres systematisk

Nyhed | 17. september, 2014 kl. 12:16

Når Naturstyrelsen giver firmaer lov til at suge tonsvis af sand og grus op fra havbunden i bl.a. Øresund, sker der uden at reagere på de mange advarsler om konsekvenserne for havnaturen, som miljøorganisationer, fiskeriforeninger, kommuner og...

Greenpeace´s høringssvar til EU-kommissionens forslag til klima- og energipakke

Rapport/dokument | 18. februar, 2008 kl. 0:00

Greenpeaces høringssvar til EU-kommissionens forslag til klima- og energipakke af 8. februar 2008

Lovforslag om vedvarende energi - høringssvar

Rapport/dokument | 18. august, 2008 kl. 0:00

Høringssvar fra Greenpeace august 2008 til lovforslag om fremme af vedvarende energi. Her støtter Greenpeace tre foreslåede nye tiltag i forhold til vindkraft, men kritiserer kraftigt et forslag om, at der skal gives erstatning til naboer for...

Greenpeace kommentarer til Energistyrelsens oplæg til VE-handlingsplan

Rapport/dokument | 3. maj, 2010 kl. 0:00

Høringssvar til Energistyrelsens oplæg til handlingsplan for vedvarende energi.

1 - 10 af 13 resultater.

resultater pr side
10 | 20 | 50