Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy
259 resultater
 

Problem

Side | 1. august, 2014 kl. 0:00

Øresund er det mest artsrige og fiskerige farvand vi har i Danmark i dag. Det skyldes blandt andet, at et forbud mod bundtrawlsfiskeri har tilladt naturen at udvikle sig i et frodigt miljø.

Beskyt Øresund

Vær med til at beskytte Øresund!

Beskyt Øresund

Side | 1. august, 2014 kl. 0:00

Øresund har siden 1932 været beskyttet imod fiskeri med bundtrawl, hvor tonstunge trawlskovle med et net imellem sig trækkes henover havbunden. Fraværet af bundtrawl har betydet at Øresund i dag er det mest artsrige og fiskerige farvand vi har i...

Beskyt Øresund

Vær med til at beskytte Øresund!

Løsning

Side | 1. august, 2014 kl. 0:00

Greenpeace mener, at Øresund skal beskyttes ved at området oprettes som et havreservat. Blandt andet skal havbunden og de unikke bundsamfund der stadig er i Øresund beskyttes, og forskning skal igangsættes for at undersøge hvorfor disse særlig...

Beskyt Øresund

Vær med til at beskytte Øresund!

Hvad gør Greenpeace

Side | 1. august, 2014 kl. 0:00

Greenpeace har i årevis arbejdet for, at der oprettes havreservater. I 2012 var vi medforfattere på en rapport, der specifikt nævner Øresund som et område der burde beskyttes, og Greenpace har været med til at sende breve til både den svenske og...

Beskyt Øresund

Vær med til at beskytte Øresund!

Historisk skridt på vej til marinreservater i Stillehavet

Pressemeddelelse | 21. maj, 2008 kl. 0:00

Otte stillehavsøer (1) er gået sammen om en historisk aftale til beskyttelse af havmiljøet i Stillehavet. Fra 15. juni 2008 er det forbudt at fiske efter tun i internationalt farvand imellem de otte øers eksklusive, økonomiske zoner (2).

Stensikker havbeskyttelse

Pressemeddelelse | 15. august, 2009 kl. 0:00

Greenpeace færdiggjorde lørdag formiddag sit arbejde med at placere 180 sten på udvalgte steder i de to Natura 2000-områder, Fladen og Lille Middelgrund i den svenske del af Kattegat mellem Læsø og Anholt. Dermed er de to områder beskyttet mod...

Bæredygtig fiskeri

Side | 20. september, 2010 kl. 14:18

90% af verdens fiskebestande er overfiskede, fisket til det absolut maksimale eller udtømte. Samtidig døjer fiskeriet med store mængder bifangster af fx hajer, skildpadder og havfugle, piratfiskeri og ødelæggelse af koral og stenrev. Rækken af...

Havreservater nu

Støt vores plan for 40 % havreservater.

Greenpeace beskytter Sild Rev

Pressemeddelelse | 2. august, 2011 kl. 7:45

Greenpeace er her til morgen sejlet ud i farvandet ud for øen Sild lige syd for Rømø for at lægge tonstunge sten på havbunden. Sild Rev er et Natura 2000-område, som den tyske regering er forpligtet af EU til at beskytte, men som i realiteten...

EU's fiskeriaftale for 2005 – Et skridt frem og to tilbage

Pressemeddelelse | 22. december, 2004 kl. 0:00

Greenpeace glæder sig over beslutningen om helt at lukke tre områder i Østersøen for alt fiskeri næste år (1). Forbudet mod fiskeri omkring Bornholmerdybet, som er det sidste egentlige gydeområde for torsk i Østersøen, kan medvirke til at give...

Greenpeace fortsætter aktioner mod fiskeri på Doggerbanke

Pressemeddelelse | 18. august, 2004 kl. 0:00

Greenpeace fortsætter i dag med aktioner for at forhindre fiskeri i det af Greenpeace foreslåede marine reservat omkring Doggerbanke. Med bøjer og aktivister foran en hollandsk ejet bomtrawler Johannes Calvin (som sejler under engelsk flag),...

1 - 10 af 259 resultater.

resultater pr side
10 | 20 | 50