img

Rydning af skov i hele det nordlige skovbælte er en farlig milliardindustri!

Det nordlige skovbælte udgør et enestående økosystem og er landjordens største lager af kulstof. Siden slutningen på den sidste istid er enorme mængder kulstof blevet opsuget og lagret i skovens træer, jord, permafrost, vådområder og tørv. Den enestående skov mod nord lagrer mere kulstof end Jordens tropiske regnskove til sammen.

Men en omfattende industri tjener milliarder på skovbrug, og de ødelæggelser det medfører, kan betyde, at dette kulstoflager bliver til en kulstofbombe.

Dvinsky-skoven i Rusland er et eksempel på dette problem. Hvis tømmerindustrien fortsat får lov til at fælde løs, risikerer vi helt at miste dette fantastiske urørte skovområde, som er hjem for bjørne, jærve, store hornugler og truede plante- og dyrearter.

I 2010 aftalte verdens ledere, at de øjeblikkeligt ville prioritere beskyttelsen af de tilbageværende skovområder. På trods af dette løfte, tillader regeringerne i Canada, Rusland, Finland og Sverige stadigvæk industriens ødelæggende skovbrug i store dele af det nordlige skovbælte.

Derfor kræver vi nu, at disse regeringer holder deres løfte og aktivt starter beskyttelsen af den enestående skov mod nord.

img

Det nordlige skovbælte går også under navnet “den boreale skov” og den er et unikt og globalt vigtigt økosystem som landjordens største kulstoflager. Hvis vi fortsætter med at rydde de her skovområder, vil det kulstof, som er ophobet i jorden blive frigivet til atmosfæren som CO2 og andre drivhusgasser.

Når træet fældes for at blive til engangsemballage og toiletpapir, risikerer vi at den enestående skov mod nord forvandles fra et kulstoflager til en kulstofbombe. Det må vi ikke lade ske!

Mennesker over hele verden er afhængige af de nordlige skove for at sikre deres fremtid. Naturen i vores nabolande og i hele det nordlige skovbælte er med til at regulere temperatur og klima for alt liv på hele jorden.

Skriv under her og vær med til at holde regeringslederne fast på deres løfte om at beskytte skoven!