Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

140 sten på havets bund

Nyhed - 13. august, 2009
Greenpeace-aktionen fortsætter lørdag, hvis vejret igen tillader, at vores skib kan komme på søen. Vi mangler at lægge de sidste 40 sten i Natura 2000-området Fladen.

Fladen og Lille Middelgrund.

Greenpeace har nu placeret 140 sten Natura 2000-området Lille Middelgrund i den sveske del af Kattegat ved Læsø og Anholt. Efter planen fortsætter vi lørdag stennedlægningen i Fladen, der ligger lidt nord for Lille Middelgrund.

"Vi er meget glade for aktionens forløb," siger den ansvarlige i Danmark, marinbiolog Hanne Lyng Winter. "Vi skal nok få placeret alle vores sten i god ro og orden og jeg er stolt af, at vi på den måde har været med at lave det, som de svenske myndigheder kalder en bevaringsforanstaltning. De to områder, som politikerne ligesom alle andre Natura 2000-områder forsømmer på det groveste, er nu i det mindste beskyttet mod bundtrawling. Det er en god og vigtig aktion."

Fødevareministerens modstand

Aktionen har mødt stor modstand fra den danske fødevareminister Eva Kjer Hansen, der før aktionen truede med at ophæve en torskefredningsaftale, hun har med Sverige, hvis de svenske myndigheder tillod aktionen (eksternt link).

Men aktionen er lovlig og Greenpeace valgte at overhøre den blødende appel fra Eva Kjer Hansens svenske kollega, der fortalte om det pres, han var udsat for fra dansk side (eksternt link).

Og om aftenen på aktionens første dag, trak Eva Kjer Hansen så truslen tilbage (eksternt link).

Opbakning til aktionen

Torben Hansen, socialdemokratisk medlem af Miljøudvalget, bakker op om Greenpeace-aktionen og kræver, at miljøministeren går ind i sagen og gennemfører en reel beskyttelse af danske Natura 2000-områder (eksternt link).

Læs Hanne Lyng Winters blog