Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Greenpeace mærker kritisk truet dyreart i COOPs kølediske

Nyhed - 15. april, 2011
Aktivister fra Greenpeace sætter i dag klistermærker på pakker med ål i Brugsen, Kvickly og Irma rundt om i landet forud for påskehandlen. Klistermærket fortæller forbrugeren, at ålen er en truet dyreart, og at de ikke bør købe den. Samtidig har Greenpeace rettet henvendelse til forbrugerombudsmanden, fordi COOPs leverandør af ål vildleder om deres produkt.

Aktivister på besøg i Irma, Borgergade i København. Her sælger man også den kritisk truede ål.

Det er aktivister fra Greenpeace i både København, Aarhus og Ålborg der har været på besøg i COOPs supermarkeder. Ålen er en populær spise i påsken, og derfor sætter Greenpeace fokus på den ’kritisk truet’ dyreart. Gennem flere år har Greenpeace forsøgt at få COOP til at fjerne ålen fra deres kølediske. COOPs holdning til den truede dyreart vækker undren hos Greenpeace, da supermarkeder som Irma, Brugsen og Kvickly ofte bryster sig af deres ansvarlighed.

”COOP siger selv, at de gør, hvad de kan, når det kommer til ansvarlighed, så det gør det bare endnu mere forrykt, at COOP fortsat insisterer på at sælge en kritisk truet art, som ålen jo er,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace. ”Supermarkeder har et kæmpe ansvar for, hvad de sælger, og en kritisk truet art i køledisken viser klart, at COOPs salg af ål ikke kan ses som andet end et udtryk for en ligegyldig og uansvarlig holdning.”

Ubæredygtig produktion

Ålerøget filet fra Royal Danish Seafood i SuperBrugsen, Borgergade i København.

Ålen man finder i danske supermarkeder er opdrætsål, men det har ikke fjernet truslen mod arten. Det er ikke muligt at få ålen til at yngle i fangenskab, så derfor fanges ålen som yngel fra den vilde bestand inden de når at formere sig.

Royal Danish Seafood, der er leverandør til COOP, skriver på deres hjemmeside, at deres åleopdræt fra dambrug er ’bæredygtigt’. Hverken opdræt eller salg af ål er imidlertid bæredygtigt, hvilket Greenpeace gentagende gange har informeret både COOP og Royal Danish Seafood omkring. Greenpeace beder derfor nu forbrugerombudsmanden om at gå ind i sagen.

”I dag er man ikke i stand til at få ålen til at yngle i fangenskab, og derfor er dambrugene i Danmark nødt til at købe indfanget yngel til deres opdræt, og man indfanger således ål fra den ellers kritisk truede bestand i naturen. Åleopdrættere promoverer ofte dambrug som ålens redningsplanke, fordi de udsætter ål i naturen, men undersøgelser viser gang på gang, at ingen videnskabelige data underbygger den påstand,” siger Hanne Lyng Winter.

COOP i Sverige fører ikke ål, fordi de mener, at der er tale om en truet art. Dansk Supermarked har ikke solgt ål siden december 2008, og Sticks’n’Sushi har ligeledes fjernet ål fra menuen.

I 2008 blev ålen listet som ’kritisk truet’ af Den Internationale Union for Naturbeskyttelse (IUCN).

Den europæiske ål var meget almindelig indtil for ca. 30 år siden. Siden er bestanden faldet drastisk på grund af overfiskeri i alle dens livsstadier, samt ødelæggelse af ålens forskellige levesteder. I dag er der kun omkring fem pct. tilbage af bestanden fra 1980.

Læs mere på www.greenpeace.dk/aal.