Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Årsdagen for Fukushima

Nyhed - 13. marts, 2012
I forbindelse med årsdagen for Fukushima skrev klima- og energiekspert Tarjei Haaland et indlæg, der tirsdag blev bragt i Jyllands-Posten.

"Atomkraft - hverken sikker eller ren"

Tarjei Haaland, klima- og energimedarbejder, Greenpeace

Det var i den forgangne weekend et år siden, at Japan blev ramt af et stort jordskælv og en tsunami, der dræbte 20.000 mennesker.

Denne naturkatastrofe udløste efterfølgende den største atomkraftulykke, verden har været vidne til siden Tjernobyl i 1986. Det samlede radioaktive udslip til luften skønnes at have været 10-40 pct. af udslippet fra Tjernobyl.

Mere end 150.000 mennesker blev enten evakueret eller flygtede selv fra områder op til 50 km fra atomkraftværket ved Fukushima. Og et område på 13.000 km +2 er i dag så radioaktivt forurenet, at fast ophold der vil give en stråledosis, der er større end den maksimalt tilladte (1 millisievert pr. år). Men her et år efter begynder det langsomt at gå op for både den japanske befolkning og resten af verden, at det kunne være gået langt værre, end det gjorde - selv om det er mere end slemt nok.

Med et kraftigere udslip og andre vindretninger kunne langt større og mere tæt beboede områder og byer være blevet radioaktivt forurenet. Den japanske regering fik 11 dage inde i ulykken sine eksperter til i al hemmelighed at udarbejde udslipsscenarier ud til 250 km fra værket og herunder planer for evakuering i hovedstaden - millionbyen Tokyo, der ligger 225 km fra det ulykkesramte atomkraftværk.

Det er kommet frem i en 400 siders rapport udarbejdet af den private organisation Rebuild Japan Initiative Foundation gennem interviews med en række nøglepersoner.

Har altid kendt risikoen

Kendsgerningen er, at de beredskabsansvarlige myndigheder i lande med atomkraft altid har vidst, at der i værste fald kan blive tale om evakuering og tvangsfjernelse af mennesker i store afstande fra et kernenedsmeltet atomkraftværk. Men at samme myndigheder altid har forsøgt at undgå at fortælle befolkningen om det.

I en svensk arbejdsrapport fra 1987, ”En sekretariatsrapport om samhällets åtgärder mot allvarliga olyckor”, beskrev en komité under Forsvarsministeriet de beredskabsmæssige følger af en alvorlig atomkraftulykke. En arbejdsrapport, som man kun trykte i nogle få eksemplarer.

I rapporten kan man bl.a. læse, at det i værste fald kan være nødvendigt med »fraflytning for altid ud til 60 km i vindretningen inden for nogle timer - og ud til 100 km i løbet af et døgn, fraflytning i flere år ud til ca. 500 km i vindretningen inden for en måned og evakuering af gravide ud til 500 km i vindretningen inden for et døgn - og ud til 1.000 km inden for 1 måned«.

Det siger noget om den virkelighed, som politikere og myndigheder i lande med atomkraft risikerer at kunne komme i, og som man derfor på forhånd er nødt til at forholde sig til beredskabsmæssigt. Det rystende er, at det er en risiko, som atomkraftlandes regeringer vælger at tage på deres befolknings vegne, uden at befolkningen får det at vide.

Fortalte man åbent og redeligt, hvor galt det kan gå, ville det ødelægge myten om ren og sikker atomkraft.

Billederne er fra forskellige steder i verden, hvor Greenpeace i den forgangne weekend markerede årsdagen for katastrofen i Japan 11. marts 2011.

13. marts 2012

Greenpeace i Jordan sender 40 lanterne op på den mørke aftenhimmel ved Amman Citadellet for at markerer årsdagen for Fukushima. © Greenpeace

 

13. marts 2012

8000 deltog 11. marts 2012 i en fredelig demonstration ved atomkraftværket Muehleberg i Schweiz for en hurtig udfasning af atomkraft. © Greenpeace / Ivan Suta

 

13. marts 2012

Aktivister i Argentinas hovedstad Buenos Aires hænger fra et banner med påskriften "Fukushima: der er ingen sikkerhed i Atomkraft." Banneret er hængt op på bygningen, hvor Den Nationale Kommission for Atomkraft hører til. © Greenpeace / Martin Katz