Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Gillelejefisker dømt for ulovligt fiskeri

Nyhed - 11. juni, 2012
En fisker fra Gilleleje blev i dag dømt for at have fisket ulovligt i et område i Kattegat, der er lukket for fiskeri på grund af den truede torsk i Kattegat. Fiskeren blev dømt på dokumentation indsamlet af Greenpeace, der har haft sporingsudstyr monteret på fiskerens fartøj, og i alt blev idømt en bøde på i alt 430.000 kr. for ulovligt fiskeri, konfiskation af fangst og for at forfalske logbogen, der fremvises til myndighederne.

”Den dømte fisker spillede en kæmpe rolle i det omfattende piratfiskeri, der foregik fra Gilleleje Havn, og hvor hensyn til naturen og den truede torsk blev tilsidesat i jagten på profit,” siger Hanne Lyng Winter, havbiolog i Greenpeace.

Den dømte Gillelejefiskere blev 2010 sporet med GPS opsat af Greenpeace. Greenpeace dokumentation viste, at den tiltalte fisker gang på gang fiskede i et område, der er fredet for fiskeri for at beskytte den truede Kattegattorsk. I alt 10 sager er blevet rejst mod fiskere fra Gilleleje. Sagen i dag mod fartøj H291 er særlig, da den tiltaltes fartøj er under 15 meter og derfor ikke bærer myndighedernes satellitsystem. Bevismaterialer fremlagt i retten baserer sig næsten udelukkende på dokumentation indsamlet af Greenpeace.

”Vi har lagt mange kræfter i at indsamle en solid dokumentation. Jeg er glad for, at retten har anerkendt kvaliteten af vores materiale med dommen i dag, men først og fremmest er jeg glad for, at vores dokumentation har ført til, at det ulovlige fiskeri i det fredede område er stoppet,” siger Hanne Lyng Winter.

Fødevareminister Mette Gjerskov har i et svar til Folketinget bekræftet, at det ulovlige fiskeri i Kattegat er stoppet, efter Greenpeace har fremlagt dokumentationen for offentligheden. Samme melding kommer fra et rådgivende råd til EU Kommissionen. Yderligere har Fiskerikontrollen fået flere muligheder for at holde øje med, om der fiskes i beskyttede områder, og der er benyttet skærpede sanktioner imod de fiskere, der ikke har overholdt fredningen.