Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Kæder på statsstøttet, tysk kæmpetrawler

Nyhed - 2. januar, 2012
Kort forinden den planlagte afgang fra Bremerhaven i Tyskland forhindrede aktivister fra Greenpeace i dag en 117m lang trawler i at sejle ud. Med klatrere hængende fra skibets trosser og kæder hægtet på skibets skrue protesterede aktivisterne imod den skattebetalte ødelæggelse af vores have.

Aktion mod trawler i Bremerhaven

Aktivister fra Greenpeace i aktion mod trawleren "Jan Maria" i Bremerhaven, Tyskland. Aktivisterne holdte bandere med teksten: "Ingen skattekroner til havødelæggelse".

Den enorme trawler, ’Jan Maria’, har siden 1999 modtaget 23 millioner euro i direkte og indirekte EU-subsidier. Med en lastkapacitet på omkring 5.000 tons er fangstfartøjet et af Europas største og overskrider dermed, hvad der er bærerdygtigt med to til tre gange.

88 pct. af de kommercielle fiskebestande i de europæiske farvande er overfisket, viser EU-Kommissionens grønbog fra 2008. Dette har resulteret i, at EU's fiskeriflåde bedriver deres ubæredygtige fiskeri uden for Europa, som fx ud for Vestafrikas kyst.

Fra januar 2012 har Danmark overtaget EU-formandsskabet, og det bliver bl.a. med Danmark for bordenden at forhandlinger om en ny fælles europæiske fiskeripolitik skal forhandles. Dette giver politikerne en god mulighed for at sikre en reel genopretning af fiskebestandene og havområderne til glæde for fremtidige generationer.

Greenpeace opfordrer det danske formandskab til at:
  • Styre EU's forhandlinger i retning af et stop for overfiskeriet i et omfang, der sikrer genopretning af fiskebestande primært ved at fjerne overkapaciteten i den europæiske fiskeriflåde i senest 2015.
  • Etablere løsninger, der fremmer et skift fra destruktivt fiskeri til bæredygtige fiskemetoder med minimal påvirkning af havmiljøet.
  • Sikre gennemsigtighed i forhandlingerne mellem medlemsstaterne, der tillader, at interessenter bliver hørt.