Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Mislykkede klimaforhandlinger

Nyhed - 8. december, 2012
Klimaforhandlingerne i Doha, COP18, er forbi og er i det store hele mislykkede. EU bør sidde tilbage med en dårlig smag i munden og måtte for eksempel se sig overhalet på ambitioner af den Dominikanske Republik.

”Selvom Kyotoprotokollens anden forpligtelsesperiode blev vedtaget, er den så fyldt med smuthuller, at den vil få lille eller ingen effekt på CO2-udledningerne. Jeg er meget skuffet over det her møde. Det var tydeligt fra begyndelsen, at forhandlingerne i Doha ville blive en tynd omgang, men de formåede ikke engang leve op til disse historisk lave forventninger. Politikerne har endnu engang opført sig som børnehavebørn og har dermed forspildt chancen for at vise lederskab på klimaområdet,” siger Tove Maria Ryding, forhandlingsekspert i Greenpeace.

Greenpeace-skibet Esperanza har forladt havnen i Manila som svar på den humanitære krise i Mindanao. Esperanza aflyste sit lokale havbeskyttelses arbejde og vil i stedet transportere nødforsyninger og støtte de lokale hjælpeorganisationer.

"I disse krisetider er det denne form for solidaritet, som burde herske i klimaforhandlingerne i Doha, i stedet for passivitet, nytteløs snak og varm luft," siger Kumi Naidoo, Greenpeace’ internationale generalsekretær. “Det eneste, man har lyst til at spørge politikerne om, er ’Hvilken planet lever I på?’ Tydeligvis ikke den samme planet som os andre, hvor folk omkommer i storme, oversvømmelser og tørker. Hvor er følelsen af, at dette er en hastesag? Fremdriften er dræbende langsom. Det er ufatteligt og uacceptabelt, at regeringerne ikke evner at samarbejde og bekæmpe denne fælles trussel. Det ser ud til, at regeringerne sætter nationale korttids interesser, før den langsigtede globale overlevelse.”