Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Trussel fra HCB-giftbjerg skal stoppes

Nyhed - 10. juli, 2012
I Gdansk i Polen ligger sække med 12.000 tons HCB (hexachlorbenzen), der er et af verdens farligste stoffer, oplagret 60 meter fra havet. Opbevaringen er sløset og utilstrækkelig, og for at sikre, at giften ikke lækker ud i Østersøen, bør der omgående iværksættes en ompakning af kemikalierne.

12.000 tons uforsvarligt sikrede sække med HCB i Gdansk, Polen.

 

De svært nedbrydelige og bio-akkumulerende kemikalier truer med at sive ud i Østersøen, fordi opbevaringssækkene ikke er sikret mod eksempelvis et sommerskybrud. Kemikalieaffaldet er importeret fra Ukraine, hvor det allerede har forurenet. 

”Greenpeace kræver, at der bliver gjort noget nu. Det vil tage 2-3 år at destruere affaldet, så det er ikke om et år, der skal reageres. Der ser ikke ud til på nuværende tidspunkt at være et påbud fra de polske myndigheder om en omgående ompakning og sikring af affaldet, og det opfordrer vi på det kraftigste miljøminister Ida Auken at kræve overfor sin polske kollega,” siger Erik Albertsen, kemimedarbejder, Greenpeace.

”Der skal omgående sættes en tidsfrist på sikringen af affaldet. Vi kan måske ikke diktere andre landes måde at håndtere kemikalieaffald på, men når eventuelle udslip vil have direkte og alvorlige konsekvenser for danske farvande, er det nødvendigt at træde i karakter.  Bare et lille udslip kan have store konsekvenser for store dele af dyrelivet i Østersøen. Sækkene skal sikres mod f.eks. skybrud, og det er rimeligt at kræve, at det er gjort om senest en måned”.

Se Erik Albertsen snakke om emnet i tirsdagens tv-avis her og på DR Update her.

12.000 tons uforsvarligt sikrede sække med HCB i Gdansk, Polen.