Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Urovækkende strømsvigt på svensk atomkraftværk

Skriv en kommentar
Nyhed - 4. juni, 2013
Et strømsvigt på det svenske atomkraftværk Forsmark afslører mangelfulde sikkerhedsprocedurer. Værket kendte ikke til tilsyneladende konstruktionsfejl, som betød nødgeneratorerne ikke automatisk trådte ind.

Det svenske atomkraftværk Forsmark var torsdag i sidste uge i gang med en række test af reaktor 3, da strømtilførslen forsvandt.

Her skulle fire diesel-nødgeneratorer automatisk have overtaget driften af blandt andet det fundamentale kølesystem, men det skete ikke, og først efter en manuel indsats fra værkets ansatte tog nødstrømsforsyningen over.

De svenske myndigheder har placeret hændelsen i kategori 1, der er den højeste og alvorligste klassificering. Strålsäkerhetsmyndigheten har udbedt sig en udredning af hændelsen og samtidig bedt atomkraftværkerne Ringhals og Oskarshamn om omgående at undersøge også deres systemer for samme type af fejl.

“Denne her hændelse indikerer, at deres (Forsmarks) sikkerhedsprocedurer ikke er gode nok, for der bør være procedurer og rutiner for denne slags hændelser, og det er både mærkeligt og alarmerende, at der ikke er det,” siger Rolf Lindahl fra Greenpeace i Sverige.

 (artiklen fortsætter)

4. juni 2013

Aktivister forcerer hegnet på Forsmark-værket under vores bidrag til stresstest af de europæiske atomkraftværker. Sidste års aktion demonstrerede, hvordan man let og uforstyrret kunne komme ind på Forsmark.

 

Ved hændelsen måtte reaktoren vente et kvarter på nødstrøm fra en af dieselgeneratorerne og fik først fuld reservekraft fra alle fire generatorer efter en halv time. Selvom reaktoren var ude af drift, afgiver uranbrændslet i reaktoren stadig masser af varme, og kølingen var først etableret 19 minutter efter, at kraftværket mistede strømmen.

Værket har over for svenske medier forklaret, at man ikke kendte til fejl i værkets konstruktion, der betyder, at nødgeneratorerne ikke tager over ved bestemte typer strømafbrydelser.

Fra værkets side lyder den “umiddelbare vurdering”, at fejlen ikke kunne være sket under drift, hvor udfald i nedkølingen af reaktoren kunne have fået fatale konsekvenser.

Det modsiges dog umiddelbart af en tidligere hændelse fra 2006, hvor en kortslutning betød, at nødgeneratorerne skulle træde til. Kun to af dem gik dog i gang, og anlægget var derfor uden strøm i 20 minutter. Den svenske atomkraftekspert og tidligere byggechef på Forsmark Lars-Olov Höglund udtalte efter Fukushima-katastrofen til Fagbladet Ingeniøren, at det var mere held end forstand, at dieselgeneratorerne på Forsmark startede igen i 2006.

Den aktuelle kategori 1-hændelse betyder, at Reaktor 3 på Forsmark først kan tages i drift, når Strålsäkerhetsmyndigheten har givet sin godkendelse. Men ifølge Greenpeace bør det overhovedet ikke ske.

”Når man tager i betragtning af, at det netop var manglen på nødstrøm, som førte til kernenedsmeltning i tre af reaktorerne på Fukushima atomkraftværk, må den her ganske alvorlige hændelse føre til et yderligere forstærket pres på den svenske regering om at afvikle svensk atomkraft”, udtaler klima- og energimedarbejder Tarjei Haaland.