Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Vigtigt skridt for at stoppe skovrydning i Amazonas

Nyhed - 20. december, 2013
Brasiliens tre største kødproducenter tager et velkomment skridt i den rigtige retning efter et år, hvor skovrydningen i Amazonas igen har været i vækst.

Brasiliens tre største kødproducenter er blevet enige om fælles standarder for deres kontrol med leverandører. De har samtidig lovet, at de i marts 2014 vil offentliggøre deres seneste revision. Det vil gøre det nemmere at holde øje med, om virksomhederne gør fremskridt, og det vil tydeliggøre, hvem der gør mest for at stoppe sin medvirken til regnskovsrydning.

"Det er et vigtigt skridt i retningen af at stoppe kvægindustriens medvirken til skovrydning i Amazonas," siger Luana Lila fra Greenpeace i Brasilien.

Kvægindustriens aftryk i Amazonas

Kvægavl har historisk været den største årsag til skovrydning i Amazonas og er det stadig. I den brasilianske del af Amazonas står kvægindustrien bag to tredjedele af skovrydningen. Der er utilstrækkelig regulering, udbredt korruption, og meget få kvægavlere lader sig registrere i det statslige jordregister.

  Kvægindustrien står bag to tredjedele af skovrydningen i den brasilianske del af Amazonas.

For fire år siden lovede Brasiliens tre største kødproducenter, JBS, Marfrig og Minerva, som tilsammen står for 60 % af oksekødsproduktionen i Amazonas, efter pres fra Greenpeace, at de ville stoppe med at opkøbe kvæg fra kvægavlere, der rydder regnskov i Amazonas. Som en del af aftalen, lovede virksomhederne også at stoppe med at købe fra kvægavlere, der bruger slavearbejde, og som avler kvæg på oprindelige folks landområder.

Siden har vi holdt øje med, om kødproducenterne overholder deres løfter. Sidste år afslørede vi, at JBS stadig opkøbte kvæg fra kvægavlere, der ulovligt havde ryddet regnskov og stjålet oprindelige folks landområder. Vores efterfølgende dialog med JBS førte til, at virksomheden kort før jul sidste år lovede at følge op på sine løfter.

Ny revisionsstandard giver håb for Amazonas

Det er ikke tilstrækkeligt, at kødproducenterne siger, at de ikke vil købe fra kvægavlere, der rydder skoven. De er nødt til at undersøge, hvor skovrydningen finder sted, hvem der ejer de ryddede områder og sørge for at intet kvæg fra disse områder ender på deres slagterier.

Det er utrolig vigtigt, at der er gennemsigtighed omkring, hvordan virksomhederne fører kontrol med deres leverandørkæder. Fælles standarder og uafhængig, ekstern revision er afgørende for at vurdere og sammenligne kødproducenternes fremskridt – og andre virksomheder vil som oftest foretrække at købe kød fra de slagterier, der gør det bedst.

Med din hjælp vil vi fortsætte med at holde øje med kvægindustrien. Amazonas' unikke regnskov er hjemsted for en fjerdedel af alle Jordens kendte arter, og den er afgørende for at bremse klimaforandringerne. Der er brug for, at kødindustrien påtager sig sit ansvar og bidrager til bekæmpelse af skovrydning!