Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Norske myndigheder suspenderer Statoils olieboringer

Nyhed - 24. maj, 2014
Norges miljøstyrelse har netop suspenderet Statoils planlagte olieboringer i Barentshavet, der vil være de nordligste nogensinde. Beslutningen kommer efter, at Greenpeace har indgivet en klage over boringerne, fordi de er i strid med norsk lovgivning.

Statoils planer om at bore efter olie i Barentshavet er blevet midlertidigt suspenderet af Norges miljøstyrelse i kølvandet på en klage fra Greenpeace. Det er nu op til Norges miljøminister Tine Sundtoft at træffe den endelige beslutning om, hvorvidt boringerne kan fortsætte eller om de skal skrinlægges.

”Med den norske miljøstyrelses beslutning, har vi nu muligheden for at forhindre Statoils vanvittige planer. Vi vil gøre alt, hvad der står i vores magt for at få den norske miljøminister til permanent at tilbagetrække Statoils tilladelse,” siger Sune Scheller, arktisansvarlig i Greenpeace og lige nu ombord på skibet Esperanza, der er til stede i Barentshavet ud for Bjørneøen.

Nordligste olieboring
Får Statoil alligevel held til at gennemføre sine olieboringer vil det medføre alvorlige risici for miljøet i Barentshavet og den nærtliggende Bjørneø, der er fredet som naturreservat på grund af sit unikke dyre- og planteliv. Aldrig før er en boring blevet gennemført så langt mod nord, og et olieudslip vil være katastrofalt for det sårbare Arktis.

“Dette område ville aldrig være blevet åbnet op for olieindustrien, hvis vi havde haft den information, som vi har i dag. Norsk Polarinstituts nye videnskabelige definition af iskanten har afsløret, at iskanten, når den er nærmest, kun vil være 25 km væk fra de planlagte olieboringer,” siger Sune Scheller og fortsætter:

”Statoils egne estimater viser, at et olieudslip på mindre end en uge kan nå klipperne i Bjørneøens naturreservat, hvor en million fugle kommer for at yngle. Det er informationer, som Norges miljøminister Tine Sundtoft må tage meget alvorligt, når hun nu skal beslutte om Statoil fortsat skal have tilladelse til at bore efter olie”.

Greenpeace er netop nu til stede i Barentshavet med skibet Esperanza og fører kampagne for at standse Statoils olieboringer og beskytte Bjørneøen mod et olieudslip.

Du kan skrive under HER og bede Norges regering standse Statoils arktiske olieboringer.