Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

EU åbner for nationale GMO-forbud – men juraen holder ikke

Nyhed - 13. juni, 2014
EU's miljøministre indgik torsdag en aftale, der baner vejen for nationale forbud mod GMO-afgrøder. Desværre er teksten fuld af juridiske huller.

Efter tre års dødvande opnåede EU’s miljøministre torsdag d. 12. juni politisk enighed om at give de enkelte medlemslande ret til nationalt at forbyde dyrkning af genetisk modificerede (GMO) afgrøder.

Desværre udstyrer den kompromistekst, der er forhandlet på plads af det græske EU formandskab ikke medlemsstaterne med en reel ret til selv at bestemme, om der skal dyrkes GMO’er, som bl.a. den danske regering netop har lagt til grund for sit ja til kompromisteksten.

Det skal ses lyset af, at det endnu ikke er lykkedes at få den centrale risikovurdering fra EFSA op på det niveau, der foreskrives i EU’s eget GMO-direktiv om dyrkning af GMO afgrøder.

”Indholdet i den kompromistekst, EU’s miljøministre opnår bred politisk enighed om i dag, giver desværre ikke medlemsstaterne en reel ret til at lave nationale forbud. Kompromistekstens forskrifter med hensyn til begrundelser for at indføre nationale forbud mod GMO-dyrkning er nemlig ikke juridisk holdbare, hvorfor de medlemsstater, der i fremtiden vil forsøge sig med nationale forbud, har udsigt til at blive slæbt for enten EU-retten eller WTO af de biotek-selskaber, der vil sælge GMO”, siger Jan Søndergård, politisk rådgiver i Greenpeace.

Miljøminister Kirsten Brosbøl afviser kritikken:

"Vi har støttet os op af, at både rådet og kommissionens juridiske tjenester, som siger, at det ligger inden for skiven. Selvfølgelig kan vi ikke garantere os mod, at der kommer en retssag. Men de siger, at det er inden for skiven af WTO, og det forholder vi os til," siger ministeren til Ritzau.

Europa-Parlamentet må lukke hullerne
Den tekst, som EU’s miljøministre enedes om, vil give biotekvirksomheder en formel rolle i processen om medlemsstaternes ret til at forbyde GMO’er nationalt. Det er i sig selv kritisabelt. Men især er det dybt beklageligt, at teksten forhindrer medlemsstaterne i at anvende sundheds-og miljørisici i forbindelse med GMO-afgrøder, som begrundelse for at begrænse eller forbyde deres dyrkning nationalt.

Europaparlamentet har allerede haft sin førstebehandling af lovforslaget i 2011, og har her foreslået juridisk mere holdbare begrundelser, der ville kunne anvendes i forbindelse med forbud mod dyrkning af GMO nationalt. Parlamentet har foreslået, at der kan henvises til miljømæssige grunde, som er komplementære til den fælles risikovurdering, som vil være fortaget jævnfør udsætningsdirektivet. For eksempel for at undgå problemer i forbindelse med udviklingen af herbicidresistente ukrudt og negative virkninger af GMO-dyrkning på dyr og planter.

Miljøministrenes tekst vil nu gå tilbage til Europarlamentet til andenbehandling. Greenpeace opfordrer indtrængende EU-parlamentarikerne til at styrke lovgivningen, så den i sin endelige udformning leverer, hvad loven stiller i udsigt - nemlig at give EU-landene en juridisk solid ret til at forbyde dyrkning af gmo'er på deres område.

13. juni 2014

© Gordon Welters / Greenpeace

 

 

Tags