Cookies hjælper os med at informere dig bedre om vores arbejde (og aktioner). Privacy Policy

Shell aflyser olieboringer i den arktiske del af Alaska

Nyhed - 30. januar, 2014
Shell har netop meldt ud, at selskabet vil skrinlægge de planlagte prøveboringer i den arktiske del af Alaska i 2014.

Shells olieplaner i Alaska er aflyst for 2014. Efter en række sikkerhedsbrister og ulykker, der eskalerede da Shell mistede kontrollen over olieplatformen Kulluk, der gik på grund under kraftig arktisk storm, lød meldingen i begyndelsen af 2013 ellers, at prøveboringerne i det udfordrende Arktis ville blive genoptaget efter et års tid.

Den nye beslutning kommer en uge efter, at mere end 15 organisationer i Alaska vandt en retssag, hvor det blev afgjort, at det var i strid med loven, da USA’s indenrigsministerium gav tilladelse til prøveboringerne. Tilladelserne blev givet uden tilstrækkelig information om miljøet.

Shells direktør beskriver det som et ”skuffende resultat” og at han efter rettens dom ikke ser en klar vej frem i Alaska, så derfor lægges alle planer for boringerne på hylden.

”Shell har hårdnakket ignoreret advarslerne om, at olieboringerne i Alaska og det øvrige Arktis er ekstremt risikable og gambling med den skrøbelige natur. Selskabets dumdristige projekt blev blæst omkuld, da olieplatformen blev kastet rundt af bølgerne, så  Shells beslutning er den eneste logiske,” siger Jon Burgwald, Arktisansvarlig for Greenpeace i Danmark.

Shell leder an i jagten efter olieressourcer i Arktis og beskriver sig som en af de bedste i branchen til at håndtere de svære udfordringer ved at bore under de ekstreme forhold med is og kraftige storme.

”Det er foruroligende, at et olieselskab, der ser sig som frontløber, er så ringe beredt.  Realiteten er, at Shell præcis som de andre selskaber ikke er tilstrækkeligt klædt på til at håndtere Arktis, og ingen i oliebranchen har teknologien til at rydde op efter olieudslippene, når de sker. Arktis er verdens mest udfordrende område at bore i og samtidig det mest sårbare, så jeg håber, at Shell nu erkender de dårlige erfaringer i Alaska og indstiller planerne i hele Arktis,” siger Jon Burgwald.

Greenpeace-bevægelsen Save The Arctic nåede har i januar nået fem millioner støtter i hele verden. Bevægelsen kæmper for et forbud mod olieboringer og et forbud mod destruktivt fiskeri i det Arktiske Ocean samt at gøre det område omkring Nordpolen, der i dag ikke ejes af nogen, til et fælles, globalt naturreservat.