I dag mødes udenrigsminister Lene Espersen med de andre ansvarlige ministre i Arktis Råd og giver sin formandspost videre til den svenske udenrigsminister Carl Bildt. I to år har Danmark siddet i spidsen for Arktisk Råd, men vores politikere med udenrigsminister Lene Espersen i spidsen har desværre siddet på hænderne i stedet for at påtage sig den vigtige og presserende opgave at beskytte et Arktis i drastisk forandring. Det er desværre nærmere reglen end undtagelsen. I 1993 vedtog Arktisk Råd den såkaldte Nuuk-deklaration, der indeholdt klare løfter om en bindende aftale om beskyttelse af Arktis og om at genopbygge det arktiske økosystem. Men 17 år er gået og politikerne snakker stadig om de samme løfter uden at løfte en finger. Jeg er sammen med kolleger i Nuuk lige nu for at på det kraftigste opfordre Arktisk Råd til at skride til handling.


I sidste uge kunne Arktisk Råds eget forskningsorgan AMAP konstatere, at Arktis smelter med en hast, der overstiger eksperternes fremskrivninger . Den del af det arktiske ocean, der er dækket af sommer-is, var i 2010 31 procent mindre end gennemsnittet i perioden 1979 til 2000. På ti år er den arktiske is mindsket med et areal svarende til to gange Norge, Danmark og Sveriges areal tilsammen.

Den smeltende is er langt fra det eneste, der presser den arktiske natur og dermed klimaet på hele planeten og livet i alle verdens have. Klimaforandringerne får havstrømmene til at ændre sig. Det betyder dels forandringer for dyrelivet, dels at store mængder af verdens kemikalier driver til Arktis. Det bevirker, at havet omkring Arktis sættes under ekstremt pres med katastrofale følger for områdets dyre- og planteliv.

I takt med at klimaforandringerne har gjort nye områder af det pressede Arktiske miljø tilgængeligt for industriudnyttelse, øges presset på Arktis fra de globale industrigiganter. Den globale olie- og fiskeindustri er allerede rykket ind i området med overfiskeri og udledning af kemikalier i havet, mens transportskibe og turistcruises har lagt deres ruter om, så de forurenende kæmpeskibe nu sejler gennem arktisk område.

Mens Arktis forandrer sig dramatisk og økosystemet presses, holder Arktisk Råd sig til de fine ord, og overlader reelt scenen til industrien. Arktis forandrer sig med en enorm hastighed og nu må rådet komme i gang med at beskytte det skrøbelige miljø mod trusler som olieboringer, industrifiskeri og containershipping.