I fiskernes avis Fiskeritidende, samt på hjemmesiden fiskerforum har der i de seneste uger været flittigt henvist til en australsk undersøgelse ,der efter sigende frifinder bundtrawlsfiskeri for skadelig virkning på havbunden og mangfoldigheden af dyr. Bundtrawlsfiskeri er det fiskeri hvor store net og tonstunge trawlskovle trækkes hen over bunden.

Problemet er bare, at det faktisk ikke er hvad de australske forskere konkludere.

Nu har denne meget kreative læsning af de australske forskeres resultater også sneget sig ind i den svenske politiske debat, hvor resultaternes bruges til at frifinde bundtrawlsfiskeri og som argument for at bundtrawlsfiskeri ikke er skadeligt.

Fiskerforum, Fiskeritidende og svenske politikere burde have gjort sig den ulejlighed at læse rapporten, frem for at citere mediernes udlægning af resultaterne, før de fejlagtigt henviste til at forskere nu frikender bundtrawlsfiskeri for at være skadeligt.

For hvis de rent faktisk havde læst rapportens konklussioner, havde de fundet ud af at resultaterne ikke kan bruges til at frikende bundtrawlsfiskeri.

Rapporten bygger på et projekt ved Antarktisk, hvor australske fiskere fisker efter to arter. Målet med undersøgelsen var blandt andet at undersøge, i hvor høj grad fiskeriet påvirkede biodiversitet og naturen på bunden i området.

Hvad rapporten faktisk fortæller er, at den måde, der fiskes på overordnet set, har en lille negativ effekt på den samlede natur og biodiversitet i området. Dette har flere årsager.

For det første foregår størstedelen af trawlfiskeriet på meget få fiskepladser, hvilket jo begrænser det areal, der bliver påvirket eller ødelagt af fiskeriet.

Således bliver det vurderet, at mindre end 1,5% af biomassen i området under 1200 meter skønnes at være blevet beskadiget eller ødelagt af fiskeriet, fordi fiskeriet simpelthen foregår på et meget lille areal af det samlede undersøgte område. Det anslås at kun 0,7 % af havbunden i det undersøgte område har været i kontakt med redskaber der går i bunden.

For det andet er det ikke tilladt at fiske i et i meget stort areal af det undersøgte område. Og disse fuldt beskyttede områder skønnes at indeholde mere end 40% af biomassen af de grupper af organismer, der formodes er mest sårbare over for bundfiskeri.

For det tredje foregår en del af fiskeriet i områder, der ikke er særligt sårbare.

Desuden har fiskeriet kun foregået siden 1997, og det må derfor betegnes som et nyt fiskeri, der ikke har nået at påvirke store områder.

Så ja – rapporten konkluderer, at det aktuelle fiskeri i det aktuelle område overordnet set har en lille påvirkning af biodiversiteten i området. Men det er ikke det samme som at sige, at trawl ikke påvirker biodiversiteten generelt.