Med det nye regeringsgrundlag, der i dag bliver fremlagt, har Danmark atter lagt sig i spidsen på klima- og energiområdet i EU. Som det første EU-land arbejder Danmark mod at benytte 100% vedvarende energi inden 2050, vores udslip af drivhusgasser skal reduceres med 40 % i 2020 i forhold til 1990 og halvdelen af elproduktionen skal i 2020 komme fra vind.

Der er virkelig grund til at sige stort tillykke til både den nye regering, den danske befolkning og klimaet i dag. Danmark er det første land i EU med en regeringsmålsætning om at omstille energisystemet til 100 % vedvarende energi inden 2050. At den målsætning, og målene om 40 % drivhusgasreduktion og 50 % vind i 2020, står indskrevet i selve regeringsgrundlaget, viser, at den nye regering forstår klimaudfordringens alvor og vil tage fat på den nødvendige omlægning af energisystemet. Det er både modigt og rigtigt.De nye ambitiøse klimamål kommer på det rigtige tidspunkt i forhold til diskussionen i EU. Et dansk regeringsmål om 100 % vedvarende energi inden 2050 er et yderst tiltrængt og veltimet indspil til det forslaget til energikøreplan 2050 for den europæiske energisektor, som EU-kommissionen forventes at komme med inden årets udgang og dermed til den vigtige politiske debat om fremtidens energisystem i EU, der bliver indledt under det danske EU-formandskab i første halvdel af 2012.De tre nye regeringspartier har i deres fælles udspil "KlimaDanmark - en energivision" fra maj 2010 desuden erklæret sig enige i, at el- og varmesektoren skal være omstillet til 100 % vedvarende energi i 2035, og at kulkraften skal udfases inden 2030. Vi vil selvfølgelig sørge for at fastholde den nye regering på dens mål og indgå i en positiv diskussion om de konkrete tiltag og virkemidler, der skal sættes i gang nu for at sikre, at målene bliver opfyldt.