11. august skriver Danmarks Fiskeriforening, at ”Sten I Kattegat en sikkerhedsrisiko”. Mage til spin skal man lede længe efter. Dette er udelukkende fiskeriforeningens forsøg på at vinde sympati blandt den brede befolkning, der ikke kender til fiskeri og til sagens rette sammenhæng.

Fiskeriforeningen forsøger desperat at tale om noget andet end det, der er kernen. Nemlig at Natura 2000 områderne i Danmark mangler beskyttelse, og at skadeligt trawlfiskeri er en af de største trusler imod ikke bare Natura 2000-områderne, men den danske havnatur generelt!

Stenene er ingen sikkerhedsrisiko. Trawlere farer dag ud og dag ind rundt imellem store sten, rev og vrag. Hvis Danmarks Fiskeriforening havde sat sig ordentlig ind i sagen, ville de også vide, at en af betingelserne for Greenpeaces aktion var at positionerne på de barrierer, Greenpeace lagde ud, bliver offentliggjort. Det stod klart i det svar, der kom fra Länsstyrrelsen i Halland; samme myndighed, der anså Greenpeace’s sten som værende en bevaringsforanstaltning.

Der er politisk fodslæberi, at områderne ikke er beskyttet endnu. Danmarks Fiskeriforening kan lige så godt først som sidst erkende fiskeriets store påvirkning af havnatur og fiskebestande. I stedet for at komme med usaglige anklager for at fjerne fokus fra det, det handler om - at de danske havområder mangler beskyttelse - burde Danmarks Fiskeriforening selv fremlægge konstruktive planer for hvordan udviklingen vendes, og naturen beskyttes.

Greenpeace har fået støtte fra SF, Socialdemokraterne, det radikale venstre og kystfiskernes forening Landsforeningen Levende Hav. Greenpeace har indtil videre placeret 140 store granitsten i Natura 2000-området Lille Middelgrund og vil i de kommende dage fortsætte med at lægge sten ned i det nærliggende Natura 2000-område Fladen.