For at forsvare brugen af biobrændstoffer, der er baseret på fødevarer som bl.a. korn og majs, benægter Peter Stigsgaard, direktør i Energi- og Olieforum (EOF), at det danske afgiftssystem for fødevare-biobrændstoffer undergraver udviklingen af de mindre skadelige 2. generations biobrændstoffer.

Stigsgaard hævder, at selv de værste fødevare-biobrændstoffer overholder EU's krav om 35 % CO2-reduktion i forhold til fossilt brændstof.   

Men det er langt fra sandt. Reelt forværrer fødevare-biobrændstofferne de globale problemer med afskovning, CO2 og sult. EU bogfører biobrændstoffer som 35 % reduktion. Men det resultat skyldes blot, at EU ikke medregner det CO2 udslip, som biobrændstofferne medfører, når naturarealer ryddes i jagten på nye landbrugsarealer til erstatning for de marker, hvor der dyrkes afgrøder til fremstilling af biobrændstof.

Når hele udslippet regnes med, er de fleste fødevare-biobrændstoffer værre for klimaet end den olie, de erstatter. Det er konklusionen fra Kommissionens egne rapporter og forskere. Langt de fleste fødevare-biobrændstoffer giver ingen CO2-besparelser, og er derfor heller ingen reel løsning på problemet med at nedbringe transportsektorens CO2.

Men EU’s misvisende beregningsmodel betyder, at det fortsat er lovligt at anvende fødevare-biobrændstofferne i EU. På papiret og kun på papiret overholder de kravet om 35 % reduktion. Og netop fordi EU stadig intet gør for at stoppe fødevare-biobrændstoffet bliver det meget vigtigt at få rettet den fejl i det danske afgiftssystem der tilskynder til at bruge fødevare-biobrændstof frem for 2.gen biobrændstof.

Problemet er at fødevare-bioethanol får omkring 2 kr. rabat på de danske afgifter. Dermed får benzinselskaberne faktisk større fortjeneste på at sælge en liter fødevare-bioethanol end på at sælge almindelig benzin. Resultatet af de skøre danske afgifter er altså, at i stedet for at give incitament til at udvikle 2.gen. biobrændstoffer, så får benzinselskaberne større fortjeneste jo mere fødevare-biobrændstof de bruger.

Og det er egentlig ikke Stigsgaard og hans medlemmers skyld. Benzinselskaberne gør kun hvad afgiftssystemet dikterer. Kritikken må rettes mod klimaministeren, der har ansvaret for et afgiftssystem, der undergraver 2.gen; Og kritikken skal i høj grad rettes mod Connie Hedegaard og hendes kommissærkollegaer, der trods særdeles entydige faglige vurderinger, stadig ikke har sørget for at biobrændstoffernes samlede CO2-regnskab medregnes.

Og endelig, så er det ikke kun af hensyn til klimaet, at det er absurd at vi hælder fødevare-brændstof på bilerne. I en verden med 1 mia. sultne mennesker kan vi simpelthen ikke være bekendt at køre bil på andre menneskers mad.