Efter pres fra blandt andet Greenpeace, har Kommissionen nu endelig, efter lang tids tovtrækkeri og hemmelighedskræmmeri, offentliggjort en række evalueringsrapporter for de fiskeriaftaler, der indgås med lande uden for EU.

Evalueringsrapporterne bekræfter, hvad fiskeriaftalerne længe har været beskyldt for; nemlig at store fartøjer fra blandt andet Spanien støvsuger verdenshavene for fisk – med EU støtte vel at mærke!

Danmark har fået en markant bedre holdning, når det kommer til indgåelse af fiskeriaftaler. Blandt andet har Danmark støttet offentliggørelsen af evalueringerne, og har udtrykt, at man støtter bæredygtighed som det grundlæggende princip.

Desværre så hænger den gode holdning ikke altid sammen med, hvordan Danmarks fødevareminister Henrik Høegh (V) rent faktisk har stemt i ministerrådet.

Tager man fiskeriaftalen med Mauretanien som eksempel, som er den dyreste fiskeripartnerskabsaftale EU-kommissionen indgår, så var den danske holdning til ministerrådsmødet den 17. april i år, da Kommissionen bad om mandat til at indgå forhandlinger om en ny aftale, nemlig den, at Danmark kunne ”støtte udkastet til forhandlingsdirektiver og kan dermed tilslutte sig forslaget om at indlede forhandlinger om fornyelse af fiskeriprotokollen med Mauretanien".

Den danske regering havde i modsætning til offentligheden adgang til evalueringsrapporterne – fra blandt andet Mauretanien. Det har offentligheden nu også fået, og man kan derfor læse, at i farvandet ud for Mauretanien er blæksprutter overfisket, kulmule er udnyttet maksimalt, og det samme gælder for rigtig mange andre af de arter, som EU's flåde er interesseret i at fiske på. Fakta som Greenpeace da også i et høringssvar gjorde regeringen opmærksom på.

At Danmark valgte at støtte denne aftale er derfor ikke helt i tråd med, hvad Danmark så rent faktisk siger, at man støtter. Fra sagt til gjort, er springet stort.

Greenpeace i protest mod den 142 meter lange trawler Willem van der Zwan ud for Mauretaniens kyst i 2010

Dermed lægger Danmark sig fint i halen på de øvrige EU lande og Kommissionen. For til trods for at beviserne er og var mange for, at enorme trawlere fra EU’s overdimensionerede fiskerflåde overfisker blandt andet Afrikanske farvande for tun, kulmule, sardiner og blæksprutter og rejer, ja så fortsatte Kommissionen med at indgå nye aftaler.

Nu ved vi så endelig, at EU har indgået disse aftaler velvidende om, at aftalerne ikke var bæredygtige, ja endda indgået dem selvom en sådan indgåelse er et klokkeklart brud på FN’s havretskonvention, der kun giver andre stater adgang til overskuddet af et givent lands tilladte fangstmængde.

Offentliggørelsen af evalueringsrapporterne gør det nu i større udstrækning muligt at føre en åben og demokratisk diskussion om, hvad det er for et fiskeri, EU's fartøjer udøver rundt omkring i verden. Og det er gode nyheder. En åbenhed omkring effekterne af aftalerne er også vigtige netop nu, da en ny generation af aftaler skal til at se dagens lys som en del af reformen af EU's fælles fiskeripolitik.

I Kommissionens forslag til ny reform rettes der gevaldigt op på aftalernes udformning, blandt andet indeholder forslaget, at EU kun må fange det, der er i overskud – altså forpligtigelserne i FN’s havretskonvention implementeres i fiskeripolitikken. Det kom frem på ministerrådsmødet den 19. juli, at Danmark støtter denne udvikling til fulde!

Læs mere I Greenpeace rapporten ”How Africa Is Feeding Europe