19. maj 2014

Bottom Trawlers in Hanstholm Harbour Sleepnet Trawlers in de haven van Hanstholm © Greenpeace / Christian Aslund

 

Fødevareminister Dan Jørgensen (S) mener at dansk fisk er fisket under hensyn til miljøet og bevaring af bestandene, og Danmarks Fiskeriforening hævder fiskeriet er bæredygtigt.

Men en løgn bliver altså ikke mere rigtig af, at man gentager den igen og igen. For der er desværre lang vej endnu, før dansk fiskeri kan kalde sig bæredygtigt!

Det er rigtigt, at det går fremad for nogle af de bestande, som danske fiskere fisker mest på – men fordi det går lidt bedre – betyder det ikke, at det er godt. Slet ikke!

I danske farvande findes der over 200 forskellige arter af fisk, og der er stort set ingen viden om, hvordan fiskeriet påvirker langt de fleste af dem. Mange skader og rokker overfiskes eller bestandene går ned, bestanden af pighaj er meget lav, og det samme gør sig gældende for brugde og sildehaj.  

Kommissionen er stadig meget bekymret for torsk i  Nordsøen, og i Kattegat er torskebestanden stærkt reduceret. 

Ifølge Kommissionen er det i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat kun sej, rødspætte, kuller og sildebestandene, der fiskes bæredygtigt. I Skagerrak og på Fladen grund fiskes jomfruhummerbestanden bæredygtigt, og i Østersøen fiskes brisling, den østlige torskebestand og den vestlige sildebestand bæredygtigt. Også dansk fiskeris store guldkalv – tobis – fiskes på bestandsniveau bæredygtigt efter de gældende normer. noget tyder på , at den mængde også er for stor for økosystemets samlede bæredygtighed, og at fangsterne af disse små fisk måske burde reduceres betydeligt.

Alle øvrige bestande enten overfiskes eller der er ikke nok viden til at vurdere hvilken tilstand bestandene er i. Så nej – fiskeriet er ikke bæredygtigt. Selvom aktørerne gerne vil have det til at fremstå anderledes! Før vi kan kan klappe os selv på skulderen for et bæredygtigt dansk fiskeri, må der først og fremmest fiskes bæredygtigt. Og her er fiskenes og havets tilstand fortsat desværre for langt fra at vi kan kaste om os med bæredygtige anerkendelser. Først må vi erkende problemerne og handle på dem.