I dag har EU-parlamentets miljøudvalg taget stilling til standarder for bilers CO2-udledning. Det har ikke overraskende støttet en standard på 95 gram CO2/km for nye biler i 2020, men også sagt ja til visse smuthuller, som reelt betyder, at udslippet bliver lidt større i 2020.

Det drejer sig bl.a. om de såkaldte ”superkreditter”, hvor én elbil indgår i det beregnede gennemsnit svarende til 2-3 fossile biler. En elbil tæller altså 2-3 gange mere i gennemsnittet end fossile biler, og det udnytter bilindustrien. Her skuffer dagens beslutning.

Parlamentsmedlemmerne er af bilindustien lokket til at tro, at CO2-standardernes krav til biler kun kan opfyldes med tilhørende smuthuller.

Men Greenpeace kampagne overfor Volkswagen har ført til, at den tyske bilproducent har accepteret 95 gram CO2/km i 2020 uden brug af smuthuller. Det er en klar melding, som burde få politikerne til at overhøre bilindustriens klagesang og modstand, hver gang der stilles krav om, at de skal lave mere
energieffektive biler.

Lidt mere glædeligt er det, at udvalget også støtter en CO2-standard for 2025. Men desværre med et interval på 68-78 gram CO2/km, der er for højt.

Greenpeace arbejder for en standard i 2025 på højst 60 gram CO2/km.

Nu går forslaget om standarder for bilers CO2-udslip i 2020 – og forhåbentlig også for 2025 - i forhandling mellem Parlamentet, Rådet (medlemslandenes regeringer) og EU Kommissionen (trilog-forhandlinger).

Det irske formandsskab håber at skabe et kompromis herom i slutningen af juni i år.

Greenpeace vil fortsætte arbejdet hårdt for standarder for personbiler på højst 95 gram CO2/km i 2020 og højst 60 gram CO2/km i 2025 - og uden smuthuller.