Vores fangster i EU's er faldet fra over 7 millioner ton i 1995 til 5 millioner ton i 2009. Det er ikke fordi vi fisker mindre intenst i EU – det er fordi der ikke er flere fisk.

For eksempel er fangsterne i EU’s vigtigste fangstområde, det nordøstlige Atlanterhav, der dækker blandt andet Nordsøen, faldet med 40 % fra 1995-2008.

Ifølge EU Kommissionen skyldes dette fald overfiskeri, og det faktum at EU's fiskeriflåde er alt for stor.

En alt for stor fiskeriflåde gør, at det er mere reglen end undtagelsen at EU’s fiskeriministre år efter år sætter kvoterne højere end bestandene kan bære.

I stedet for at gøre det åbenlyse, og egentlig også hvad den nuværende fiskerpolitik dikterer medlemslandene skal gøre – nemlig reducere fiskerikapaciteten, så overfører EU overkapaciteten til verdenshavene – blandt andet Afrika.

Det virker jo umiddelbart meget smart – problemet er bare at der heller ikke er fisk der. For eksempel er biomassen af bundlevende fiske ud for Vestafrika nu reduceret til en fjerdedel af niveauet i 1950. Forskerne i regionen råber også vagt i gevær, når det kommer til de mindre arter, der lever i vandsøjlen.

Besætning og aktivister ombord på Greenpeace-skibet Arctic Sunrise fortsætter med at udstille og dokumentere overfiskeriet ud for Senegals kyst. Her er det en afrikansk aktivist i protest mod den litauiske trawler, "IRVINGA", 30 sømil ud for Senegals kyst. De store fabrikstrawlere fisker Afrikas fremtid væk.

 

Greenpeace er med skibet Arctic Sunrise lige nu i farvandet ud for Senegal ved Vestafrika. Her forsøger vi sammen med lokale fiskere at stoppe overfiskeriet og samtidig sende et klart signal til EU om, at det ikke er i orden at sende problemerne til Afrika.

For hvor EU forsøger at sikre arbejdspladser til en lille skare af fiskere – er fiskeri for befolkningen i Vestafrika et spørgsmål om overlevelse. Fiskeriet beskæftiger omkring 7 millioner mennesker, og fisk giver op til 50 % af det samlede animalske proteinindtag til befolkningen.

Greenpeace opfordrer regeringer i EU og Europa-Parlamentet til at reducere overkapaciteten i EU og ikke blot eksportere problemet til blandt andet Afrika; At sætte kvoter i overensstemmelse med videnskabelig rådgivning om bæredygtig fangster; og skabe fuld gennemsigtighed i beslutningstagning og finansiering af fiskeriaftaler.

Læs mere om Greenpeace arbejde på Greenpeace Afrikas hjemmeside og i vores rapport fra sidste år Empty Nets Empty Future.