Kemigiganten BASF besluttede i denne uge, at de holder op med at anvende GMO i Europa.
Beslutningen betyder, at BASF indstiller dyrkningen af deres famøse EU-godkendte GMO-kartoffel, Amflora. Der er altså al mulig grund til jubel over beslutningen, der kom efter lang tids massivt folkeligt pres fra blandt andet Greenpeace.

GMO-kartoflen var godkendt i strid med EU's regler og i strid med dansk lovgivning. Hidtil er den kun blevet holdt ude af Danmark ved hjælp af en tyndbenet frivillig aftale mellem BASF og den daværende miljøminister, Karen Ellemann. Med BASFs beslutning om nu helt at trække deres GMO-afgrøder ud af Europa, er der endelig vished for at GMO-kartoflen ikke vil blive dyrket i Danmark. 

Jeg gætter på, at mange af jer, der læser mine blogs, også er blandt den million europæere, der i 2010 var med i GMO-borgerinitiativet. Baggrunden for borgerinitiativet var netop, at den nytiltrådte EU-kommission, som en af sine første handlinger, besluttede at godkende BASFs GMO-kartoffel Amflora til dyrkning i Europa. Dermed var der for første gang i 13 år givet godkendelse til dyrkning af en ny GMO i EU. Og dermed stod det fuldstændigt klart, at der er en afgrund til forskel mellem den europæiske befolknings og EU-kommissionens holdning til GMO.

Mens BASF straks gik i gang med at dyrke GMO-kartoflen i Sverige, Tyskland og Tjekkiet, mobiliserede folk over hele Europa sig omkring det såkaldte GMO-borgerinitiativ. På blot syv måneder lykkedes det borgere og organisationer at samle den million underskrifter, der kræves for at lave et borgerinitiativ under Lissabontraktaten.

Det er da også netop den store folkelige modstand overfor GMO, som ifølge BASF lægger bag deres beslutning om nu at stoppe dyrkning af GMO i Europa. Et stort flertal af europæiske forbrugere, landmænd og politikere vil ikke acceptere dyrkning af GMO. De arbejder i stedet for en mere miljørigtig og bæredygtig udvikling i landbruget. Det ser vi i Danmark med politiske målsætninger om at fordoble det økologiske areal, om effektiv indsats for at reducere pesticidforbruget og om reduceret brug af kunstgødning.

Og også Fødevareindustrien følger med. I 2011 besluttede de svenske svineproducenterne at droppe GMO-foderet. Samme billede tegner sig i Europa, hvor Arlas største konkurrent, Campina, har haft fremgang på det tyske marked med deres Landliebe-mærke, som udover at være GMO-fri også udelukkende anvender foder, der er produceret lokalt. I både Holland og Schweiz er mejerier begyndt at betale landmændene mere for mælken, hvis de indfører miljøtiltag, som øget adgang til græs, mindsket brug af majs og importeret kraftfoder. Herhjemme er Arla på vej med en miljøstandard for mælkeproducenter, der skal reducere den konventionelle mælks miljøbelastning. Og det vil forhåbentligt også betyde, at Arla-Danmark følger de svenske Arla-landmænds beslutning og holder op med at give køerne GMO-soja.

Selv EU-kommissionen har nu besluttet at indføre miljøkrav direkte i den fælles europæiske landbrugspolitik. Ok, det er i første omgang nogle særdeles tyndbenede miljøkrav, som Kommissonen foreslår, men på sigt er der faktisk tale om et afgørende opgør med et støttesystem, der i årtier har uddelt milliarder af støttekroner helt uden hensyntagen til, om modtageren har anvendt bæredygtige landbrugsmetoder eller destruktivt, industrielt landbrug.

Fra min side af bordet, som Greenpeace, så forekommer disse skridt i retning mod et bæredygtigt landbrug ofte at være både tøvende og langsommelige i forhold til udfordringens omfang. Men BASFs beslutning om at droppe videre forsøg på at sælge GMO i Europa, er måske også en forsmag på en landbrugsmæssig udvikling, der faktisk går i den rigtige retning. 

Fra modpartens side af bordet, fra BASFs og den øvrige kemi/GMO-industris side, opleves skridtet givetvist at være langt større. For landbrugssektoren i Europa er faktisk nu i bevægelse på vej til øget bæredygtighed. Et landbrug uden GMO, med drastisk mindre kemisk input i form af sprøjtegifte og kunstgødning, men derimod med øget brug af økologiske metoder og køer på græs.

Dermed er det også forståeligt, at BASF rykker ud. De ikke kommer til at kunne sælge deres GMO-afgrøder i Europa.