På onsdag skal EU Parlamentet til stemmeknapperne, og udfaldet kan have afgørende betydning for fremtidens fiskeripolitik i EU, da det netop er Parlamentets holdning til EU’s fælles fiskeripolitik. der skal stemmes om.

I EU farvande er det i dag kun 22 % af de bestande, der forvaltes med kvoter, der IKKE er overfisket, og en faldende andel af bestandene kan i dag klassificeres som værende indenfor ”biologiske sikre grænser”.

Dernæst kæmper EU med en fiskeriflåde, der er alt for stor og effektiv. Ja faktisk er denne overkapacitet hovedårsagen til, at EU’s fiskeri, ifølge EU kommissionen, hverken er miljømæssigt bæredygtigt eller rentabel.

Fiskeripolitikken har derfor brug for det ”bæredygtighedsløft,” som Parlamentet kan give på onsdag. Og det kan Parlamentet gøre ved i store træk at stemme for EU’s fiskeriudvalgs betænkning fra december sidste år.  

Fiskeriudvalget betænkning sikrer, i langt højere grad end ministerrådets holdning, bæredygtighed i EU’s fiskerier. Det gør den ved blandt andet at kræve bæredygtighed for fiskebestandene hurtigere, ved at give kapacitetsreduktion en mere central rolle, ved at støtte etablering af flere beskyttede områder, bedre og hurtigere implementering af et forbud imod udsmid af fisk og ved at støtte kystfiskeri og det fiskeri der har lille negativ påvirkning på naturen i havet.

Jo flere parlamentarikere der på onsdag støtter op fiskeriudvalgets betænkning, jo stærkere vil Parlamentet stå, når de skal forhandle om den selvsamme fiskeripolitik med EU’s fiskeriministre og kommissionen.

Og det er der brug for. Flere lande gjorde nemlig på ministerrådsmødet mandag den 28. januar det ganske klart, at Parlamentet var for ambitiøst, og at Rådet skulle stå fast på deres holdning.

Den danske fødevareminister, Mette Gjerskov (Soc.Dem.), viste dog klart forhandlingsvillighed overfor Parlamentet, og det er ikke første gang, at hun viser, at hun har forstået, at Parlamentet nu har medbestemmelse på fiskeripolitikken. Det er godt, og det lover godt for den danske position.

Men Mette Gjerskov bør positionere sig stærkt i forhold til de mere bæredygtige holdninger, hun repræsenterer, for at trække de noget mere bagstræberiske lande med sig – her i blandt Tyskland.

Det er første gang, at Parlamentet skal være med til at bestemme kursen for EU’s fiskeri i en fælles politik, og derfor er der også meget på spil for Parlamentet, der vil have så meget indflydelse som muligt på fiskeriet i EU. Og det er nye tider for EU’s fiskeriministre, der skal indse, at de ikke kan stå stejlt på deres egne holdninger, og ikke længere kan betragte Parlamentet som en lillebror uden indflydelse. Parlamentets holdning skal tages alvorligt, og jo flere i Parlamentet der stemmer for fiskeriudvalgets betænkning på onsdag – jo stærkere forhandlingsposition har de overfor rådet når det går i gang.

Efter afstemningen i Parlamentet på onsdag skal Rådet, Parlamentet og Kommissionen i forhandlinger. Det irske formandskab håber på, at en ny fiskeripolitik kan være på plads til sommer.  

Opdatering 6. februar 2013. Parlamentet stemte med stort flertal for en mere bæredygtig fiskeripolitik. Læs bloggen "Bæredygtigt fiskeri indenfor rækkevidde".