Vores strålingseksperter anbefalede på et pressemøde i Japan her til morgen, at de japanske myndigheder evakuerer børn og gravide i Fukushima City 60 km fra atomkraftværket Fukushima Daiichi og Koriyama 50 km fra værket.

Efter at have fundet forurening med cæsium i bl.a. byerne Litate og Namie anbefaler de desuden fuld evakuering af de såkaldte hot spots, altså områder med radioaktiv forurening på mere end fire mikroSievert per time, og eksperterne appellerer desuden til myndighederne om, at et større område rundt om atomkraftværket Fukushima Daiichi får officel status som beskyttelseszone.

I zonen skal man: Dekontaminere (oprense) eller evakuere visse såkaldte hot spots, sætte gang i omfattende undersøgelser af spredningen af den radioaktive forurening, og hvordan den påvirker folk i området, offentliggøre en langsigtet plan for hvordan man vil beskytte lokalbefolkningen imod yderligere radioaktiv forurening, og give kompensation til lokalbefolkningen for tabte indtægter.

Situationen er fortsat yderst alvorlig på Fukushima Daiichi, og det har været vanskeligt at få tilstrækkelig og pålidelig information omkring atomulykkens omfang.

For at sikre et pålideligt alternativ til de sparsomme oplysninger fra værkets ejer, TEPCO, og de japanske myndigheder sendte vi derfor 27. marts vores strålingseksperter ud i området uden for den officielle evakueringszone 20 km fra atomkraftværket for at indsamle data.

Et team fokuserede på at tage prøver af jorden, og et andet team fokuserede på at tage prøver af fødevarer og mælk. Først i byerne Litate og Namie-regionen, herefter i Fukushima City, Koriyama City, Minamisoma, Namie og en række områder her imellem – se data og områder her.

For en uge siden offentliggjorde vi resultatet af de første prøver, hvor der bl.a. var fundet for høj radioaktiv forurening i mælk og vilde bær, og i dag kan strålingseksperterne fortælle, at de her i anden omgang af dataindsamlingen er stødt på omfattende forurening med cæsium 134 og 137.

Beboerne i et stort område rundt om Fukushima Daiichi risikerer at blive udsat for mere end 5 miliSievert per år, som var grænsen for, hvornår man begyndte at evakuere folk i forbindelse med Tjernobyl-ulykken i 1986.

Greenpeaces strålingseksperter har fundet radioaktiv forurening på 4 mikroSievert per time på en legeplads i Fukushima City og 2,8 mikroSievert per time i Koriyama (5). Det er nok til, at folk på blot 10-15 dage udsættes for den mængde stråling, som de maksimalt må udsættes for på et helt år, i alt 1000 mikroSievert.

Jordprøver analyseret på universitetet i Kyoto viser, at mere end 80 pct. af den radioaktive forurening fra disse hot spots stammer fra cæsium isotoper, der ikke vil forsvinde radioaktive i årtier. Det betyder, at store områder uden for 30 km zonen nu er uegnede til landbrugsproduktion.

Under indsamlingen af data har strålingseksperterne fundet radioaktiv forurening i grøntsager fra haver ved Fukushima City, Koriyama og Minamisoma i mængder, der overstiger de officielle grænseværdier.

Det samme gør sig gældende i prøver fra grøntsager indsamlet i et supermarked i Fukushima City. Mindst en grøntsag fra regionen kunne kategoriseres som radioaktivt affald – da der blev registreret radioaktiv forurening på 16.000 – 150.000 Bq/kg. Ifølge EU lov vil radioaktiv forurening på 100.000 Bq/kg jod-131 eller 10.000 Bq/kg cæsium-137 betragtes som radioaktivt affald.

Vores data har hermed vist, at der er alvorlige problemer med radioaktiv forurening af fødevarer i områder omkring Fukushima. Myndighederne bliver nødt til at oplyse forbrugerne og landmændene grundigt om problemerne, lave yderligere analyser af fødevarer og jord og give Fukushima regionen status som beskyttelseszone.

Der bor mere end en million mennesker tilsammen i områderne i og ved Fukushima City og Koriyama, og det er ganske enkelt uacceptabelt, at myndighederne fortsat ignorerer situationens alvor. Det er på tide, at den japanske regering giver befolkningen klar besked om, hvordan de bedst beskytter sig selv imod den radioaktive forurening.


Læs mere om vores strålingseksperters arbejde her.

Vores team har haft kameramand og en fotograf med ude for at indsamle dokumentation fra områderne omkring Fukushima Daiichi. Se levende billeder her og fotos her.